Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0245(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0134/2009

Předložené texty :

A6-0134/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0207

Přijaté texty
PDF 84kWORD 46k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Způsobilost investic podle EFRR do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení ***I
P6_TA(2009)0207A6-0134/2009
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (KOM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0838),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 162 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0473/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0134/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení
P6_TC1-COD(2008)0245

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 397/2009.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí