Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0245(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0134/2009

Texte depuse :

A6-0134/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0207

Texte adoptate
PDF 77kWORD 52k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Investiții în eficiența energetică și în energiile regenerabile în locuințe ***I
P6_TA(2009)0207A6-0134/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională referitor la eligibilitatea investiţiilor în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe (COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0838),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 162 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0473/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0134/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională în ceea ce priveşte eligibilitatea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice şi al energiei regenerabile în locuinţe
P6_TC1-COD(2008)0245

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 397/2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate