Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0142(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0161/2008

Внесени текстове :

A6-0161/2008

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.13

Приети текстове :

P6_TA(2009)0208

Приети текстове
PDF 278kWORD 44k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Визов кодекс на Общността ***I
P6_TA(2009)0208A6-0161/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Визов кодекс на Общността (COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0403),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2, буква а) и буква б), подточка ii) от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0254/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0161/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)
P6_TC1-COD(2006)0142

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)810/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност