Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0142(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0161/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0161/2008

Keskustelut :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.13

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0208

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 77k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
Yhteisön viisumisäännöstö ***I
P6_TA(2009)0208A6-0161/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (KOM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0403),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä b alakohdan ii alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0254/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0161/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö)
P6_TC1-COD(2006)0142

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 810/2009.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö