Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0142(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0161/2008

Teksty złożone :

A6-0161/2008

Debaty :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.13

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0208

Teksty przyjęte
PDF 272kWORD 78k
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
Wspólnotowy kodeks wizowy ***I
P6_TA(2009)0208A6-0161/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy (COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

Procedura współdecyzji: (pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0403),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 litera (a) i (b) punkt (ii) Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0254/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0161/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr .../2009 ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy
P6_TC1-COD(2006)0142

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 810/2009.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności