Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0152(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0105/2009

Předložené texty :

A6-0105/2009

Rozpravy :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.14
CRE 02/04/2009 - 9.14
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0209

Přijaté texty
PDF 275kWORD 90k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Systém ekoznačky Společenství ***I
P6_TA(2009)0209A6-0105/2009
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0401),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0279/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0105/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   bere na vědomí prohlášení Komise připojené k tomuto usnesení;

3.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o systému ekoznačky Společenství
P6_TC1-COD(2008)0152

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. ....)


PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ KOMISE

Nezávisle na přijetí nařízení o ekoznačce Komise potvrzuje, že má v úmyslu do konce tohoto roku navrhnout nařízení o označování produktů rybolovu ekoznačkou, které bude vycházet především z kritérií udržitelného rybolovu.

Studie předpokládaná v čl. 6 odst. 6 nařízení o ekoznačce týkající se dalších aspektů, jako je zpracování, hotové balení, balení a doprava, která posoudí proveditelnost rozšíření oblasti působnosti nařízení o ekoznačce na potraviny, včetně produktů rybolovu a akvakultury, přijetí tohoto nařízení neovlivní ani jej nebude předjímat.

Právní upozornění - Ochrana soukromí