Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0152(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0105/2009

Teksty złożone :

A6-0105/2009

Debaty :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.14
CRE 02/04/2009 - 9.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0209

Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 68k
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I
P6_TA(2009)0209A6-0105/2009
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0401),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0279/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6- 0105/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   przyjmuje do wiadomości deklarację Komisji załączoną do niniejszej rezolucji;

3.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 w sprawie oznakowania ekologicznego UE
P6_TC1-COD(2008)0152

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr ....)


ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Niezależnie od przyjęcia rozporządzenia o oznakowaniu ekologicznym Komisja potwierdza, że przed końcem bieżącego roku zamierza złożyć wniosek dotyczący rozporządzenia o oznakowaniu ekologicznym produktów rybołówstwa, którego podstawę stanowić mają głownie kryteria dotyczące zrównoważonego charakteru połowów.

Badanie przewidziane w art. 6 ust. 5a rozporządzenia o oznakowaniu ekologicznym, które dotyczy dodatkowych aspektów, takich jak przetwarzanie, paczkowanie, pakowanie i transport, i polegać będzie na analizie praktycznej możliwości rozszerzenia zakresu rozporządzenia o oznakowaniu ekologicznym na żywność, w tym produkty rybołówstwa i akwakultury, nie będzie miało wpływu na przyjęcie niniejszego rozporządzenia ani nie przesądzi o jego przyjęciu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności