Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0152(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0105/2009

Texte depuse :

A6-0105/2009

Dezbateri :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.14
CRE 02/04/2009 - 9.14
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0209

Texte adoptate
PDF 274kWORD 42k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Sistemul comunitar de etichetare ecologică ***I
P6_TA(2009)0209A6-0105/2009
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0401),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0279/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, precum şi cel al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6-0105/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   ia act de declaraţia Comisiei anexată la prezenta rezoluţie;

3.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind privind eticheta UE ecologică
P6_TC1-COD(2008)0152

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. ...)


ANEXĂ

DECLARAŢIA COMISIEI

În mod independent de adoptarea regulamentului privind etichetarea ecologică, Comisia confirmă că intenţionează să propună un regulament privind etichetarea ecologică a produselor pescăreşti până la sfârşitul anului curent, care se va baza în principal pe criterii referitoare la pescuitul durabil.

Studiul prevăzut la articolul 6 alineatul (6) din regulamentul privind etichetarea ecologică, referitor la aspecte suplimentare cum ar fi prelucrarea, preambalarea, ambalarea şi transportul, care va analiza fezabilitatea extinderii domeniului de aplicare a regulamentului privind etichetarea ecologică astfel încât să includă produsele alimentare, inclusiv produsele din pescuit şi acvacultură, nu va influenţa sau prejudicia adoptarea acestui regulament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate