Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0154(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0084/2009

Внесени текстове :

A6-0084/2009

Разисквания :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0210

Приети текстове
PDF 277kWORD 48k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) ***I
P6_TA(2009)0210A6-0084/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) (COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0402),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член  175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0278/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0084/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (EО) № 761/2001 и на Решения 2001/681/EО и 2006/193/EО на Комисията
P6_TC1-COD(2008)0154

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №…)

Правна информация - Политика за поверителност