Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0154(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0084/2009

Indgivne tekster :

A6-0084/2009

Forhandlinger :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0210

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 33k
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) ***I
P6_TA(2009)0210A6-0084/2009
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0402),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0278/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0084/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF
P6_TC1-COD(2008)0154

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. .../).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik