Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0154(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0084/2009

Ingivna texter :

A6-0084/2009

Debatter :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0210

Antagna texter
PDF 194kWORD 38k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) ***I
P6_TA(2009)0210A6-0084/2009
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0402),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0278/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0084/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG
P6_TC1-COD(2008)0154

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr ....)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy