Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2567(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0177/2009

Texte depuse :

B6-0177/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.19
CRE 02/04/2009 - 9.19
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0212

Texte adoptate
PDF 215kWORD 67k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Evaluarea semestrială a dialogului UE-Belarus
P6_TA(2009)0212B6-0177/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la evaluarea semestrială a dialogului UE - Belarus

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Belarus, în special cea din 15 ianuarie 2009 privind strategia UE pentru Belarus(1),

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe privind Belarus din 16 martie 2009, prin care se prelungeşte suspendarea sancțiunilor constând într-o interdicție de viză aplicată anumitor persoane oficiale din Belarus, printre care președintele Aleksandr Lukașenko, și se prelungesc măsurile restrictive,

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008, privind inițiativa Parteneriatului estic (COM(2008)0823),

–   având în vedere declarația Comisiei din 21 noiembrie 2006 privind disponibilitatea Uniunii Europene de a-și reînnoi relațiile cu Belarus și cu poporul său, în cadrul Politicii europene de vecinătate (PEV),

–   având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Consiliul, în concluziile sale din 16 martie 2009, menționate mai sus, a confirmat disponibilitatea sa de a aprofunda relațiile cu Belarus, cu condiția realizării de progrese de către această țară în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept și să sprijine Belarus în atingerea acestor obiective;

B.   întrucât Consiliul, după evaluarea evoluțiilor din Belarus ulterior deciziei din octombrie 2008 de a suspenda temporar restricțiile de călătorie impuse anumitor persoane oficiale din Belarus, în conformitate cu condițiile expuse în Poziția comună a Consiliului 2008/844/PESC(2), a decis să mențină suspendarea aplicării acestor restricții de călătorie, pentru o perioadă de nouă luni;

C.   întrucât Consiliul UE a hotărât să extindă pentru o perioadă de un an măsurile restrictive împotriva anumitor persoane oficiale din Belarus, menționate în Poziția comună 2006/276/PESC;

D.   întrucât UE continuă să fie îngrijorată de situația drepturilor omului din Belarus și de cazurile recente de abuzuri în acest domeniu;

E.   întrucât, ca urmare a măsurilor pozitive adoptate de Belarus, Comisia s-a angajat deja într-un dialog intens cu Belarus în domenii cum ar fi energia, mediul, controalele vamale, transportul, siguranța alimentară și și-a confirmat disponibilitatea de a extinde și mai mult aria de aplicabilitate a acestor discuții tehnice care sunt benefice ambelor părți, iar orice planuri pentru a construi la frontiera cu Uniunea Europeană o nouă centrală nucleară după standarde neoccidentale nu ar trebui să fie incluse în aceste discuţii;

F.   întrucât Consiliul UE a inclus Belarus în inițiativa sa pentru Parteneriatul estic, lansată de Comisie în comunicarea sa din 3 decembrie 2008 menţionată anterior pentru a accelera cooperarea cu mai multe țări din Europa de Est;

G.   întrucât ministrul bielorus al afacerilor externe, Ziarhei Martynau, a declarat că Belarus are o poziție favorabilă față de participarea la inițiativa Parteneriatului estic și a adăugat că Belarus intenționează să participe la această inițiativă;

H.   întrucât Comitetul pentru protecția jurnaliștilor a invitat autoritățile belaruse să reînnoiască acreditarea lui Andrzej Poczobut, corespondent local pentru cel mai mare cotidian polonez, Gazeta Wyborcza, și să investigheze recentele hărțuiri îndreptate împotriva acestuia și a familiei sale în orașul Hrodna, situat în vestul Belarus, ca urmare a criticilor la adresa politicilor guvernamentale; întrucât la 17 martie 2009 Andrzej Poczobut a fost amendat cu148 EUR pentru reportajul privind reuniunea Uniunii polonezilor din Belarus,

1.   sprijină decizia Consiliului de a extinde pentru un an măsurile restrictive aplicate anumitor persoane oficiale din Belarus și, totodată, de a menține suspendarea aplicării restricțiilor de călătorie aplicabile anumitor persoane oficiale din Belarus, pentru o perioadă de nouă luni;

2.   continuă să fie îngrijorat de situația drepturilor omului din Belarus și de cazurile recente de abuzuri în acest domeniu; așteaptă cu interes lansarea unui Dialog privind drepturile omului cu Belarus, în viitorul apropiat;

3.   salută dialogul intensificat, la nivel înalt UE-Belarus, inclusiv contactele bilaterale, precum și cooperarea tehnică intensificată inițiată de Comisie, ca modalitate de consolidare a încrederii reciproce și de oferire a unei oportunități de abordare a preocupărilor părților și a aspectelor de interes comun;

4.   consideră că intensificarea dialogului politic dintre UE și Belarus trebuie să depindă de eliminarea restricțiilor asupra libertăților și de încetarea violențelor la adresa membrilor activi ai opoziției și a susținătorilor drepturilor omului; solicită, în acest context, eliberarea imediată a oamenilor de afaceri Mikalai Autukhovici, Yuri Liavonau și Uladzimir Asipenka, precum și a luidin Artsiom Dubski, militant din rândurile opoziţiei de tineret, precum şi revizuirea deciziilor de restricţie a libertăţii impuse pentru 11 participanţi la demonstraţiile din ianuarie 2008;

5.   salută și încurajează în continuare cooperarea Belarus cu Biroul pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa cu privire la legislația electorală;

6.   insistă ca opoziția democratică și societatea civilă din Belarus să fie incluse în dialogul dintre UE și Belarus;

7.   invită guvernul din Belarus să utilizeze următoarele nouă luni pentru a face progrese substanțiale în următoarele domenii:

   reforma legislației electorale din Belarus, pentru a garanta reprezentarea membrilor opoziției în comisiile electorale de la toate nivelurile, precum și transparența și corectitudinea numărării voturilor;
   asigurarea drepturilor egale pentru toate punctele de vânzare și difuzare a presei, prin eliminarea interdicției de vânzare și difuzare a presei scrise independente prin intermediul rețelelor de distribuție de stat "Sayuzdruk" (sistem de chioșcuri) și al societății publice de poștă din Belarus "Belposhta"; prin abrogarea articolelor 367, 368, 369 și 369-1 din Codul penal bielorus, care de multe ori se utilizează pentru a persecuta jurnaliștii din cauza activității lor profesionale; simplificarea procedurii de acreditare în favoarea tuturor jurnaliștilor, inclusiv a reprezentanților oficiali ai antenelor presei străine;
   garantarea dreptului la libertatea de asociere și de întrunire prin abrogarea articolului 193-1 din Codul penal bielorus, care prevede răspunderea penală pentru activități desfășurate în numele asociațiilor publice neînregistrate, al partidelor politice și al fundațiilor; respectarea libertății religioase;
   garantarea drepturilor și libertăților politice prin întreruperea fenomenului concedierilor din motive politice de la anumite locuri de muncă sau din universități; încetarea persecutării din motive de sustragere de la executarea serviciului militar a studenților exmatriculați din universități din cauza atitudinii lor civice; revizuirea cazurilor recente de recrutare forțată în armată a mai multor tineri militanți, cum ar fi Franak Viačorka, Ivan Šyla și Zmiter Fedaruk, ceea ce este similar cu o luare de ostatici practicată de stat;

8.   invită guvernul din Belarus să decreteze imediat un moratoriu privind toate pedepsele cu moartea și execuțiile în vederea abolirii pedepsei cu moartea (astfel cum prevede rezoluția 62/149 a Adunării generale a ONU adoptată la 18 decembrie 2007 privind moratoriul asupra utilizării pedepsei capitale), să comute fără întârzierile sentințele tuturor condamnaților la moarte în sentințe cu închisoarea, să adapteze legislația națională în funcție de obligațiile țării ce decurg din tratatele internaționale de drepturile omului și să asigure respectarea strictă a standardelor recunoscute la nivel internațional privind un proces echitabil;

9.   invită autoritățile din Belarus să recunoască Uniunea polonezilor din Belarus condusă de Angelika Borys, care a fost realeasă drept președintă la Congresul Uniunii polonezilor din 15 martie 2009;

10.   invită Consiliul și Comisia, în cazul în care Belarus îndeplinește condițiile specificate mai sus într-o perioadă de nouă luni, să ia în considerare eliminarea restricțiilor de călătorie pe bază permanentă, precum și luarea unor măsuri de facilitare a progresului economic și social și de accelerare a procesului de reintegrare a Belarus în familia națiunilor europene democratice;

11.   invită Consiliul și Comisia să ia măsuri suplimentare pentru liberalizarea procedurilor de acordare a vizelor pentru cetățenii din Belarus, deoarece o asemenea acțiune este vitală pentru realizarea principalului obiectiv al politicii UE față de Belarus, respectiv transformarea Belarus într-o parte integrantă a Europei și integrarea acesteia în procesele regionale, precum și democratizarea ireversibilă a țării; le solicită insistent, în acest context, să examineze posibilitatea micșorării costului vizei pentru cetățenii bieloruși care intră pe teritoriul Schengen, precum și simplificarea procedurii de obținere a acestora;

12.   invită Comisia să fructifice pe deplin posibilitățile de sprijinire a societății civile și a evoluțiilor democratice din Belarus, prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (EIDHR)(3); îndeamnă Comisia să informeze pe deplin și în mod periodic Parlamentul cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile disponibile prin EIDHR;

13.   invită Comisia Europeană să acorde sprijin financiar canalului independent de televiziune Belsat și să îndemne guvernul belarus să înregistreze în mod oficial Belsat în Belarus; invită guvernul belarus, ca o dovadă de bună-credință și transformare pozitivă, să permită întoarcerea oficială din exilul la Vilnius a "Universității de științe umaniste europene" belaruse, pe baza unor garanţii reale că va putea să-şi desfăşoare activitatea în mod liber și să se reînființeze la Minsk în condiții adecvate pentru dezvoltarea sa viitoare, îndeosebi prin acordarea permisiunii de reînființare a bibliotecii sale la Minsk în cursul anului 2009, asigurând clădirile și creând condițiile necesare pentru deschiderea către publicul larg a importantei colecții în limbile belarusă, rusă, engleză, germană și franceză;

14.   invită Consiliul și Comisia să elaboreze măsuri care să conducă la îmbunătățirea climatului de afaceri, a comerțului, investițiilor, infrastructurii pentru transport și a cooperării transfrontaliere între UE și Belarus, astfel încât să contribuie la binele și prosperitatea cetățenilor bieloruși, precum și la posibilitatea acestora de a comunica cu UE și de a călători în UE;

15.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului Comunității Statelor Independente, precum și parlamentului și guvernului din Belarus.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2009)0027.
(2) Poziția comună 2008/844/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 de modificare a Poziției comune 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus  (JO L 300, 11.11.2008, p. 56).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (JO L 386, 29.12.2006, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate