Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2570(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0166/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.21
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0214

Přijaté texty
PDF 201kWORD 42k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Úloha kultury v rozvoji evropských regionů
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o úloze kultury v rozvoji evropských regionů

Evropský parlament,

-   s ohledem na Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005,

-   s ohledem na závěry Rady ze dne 24. května 2007 o přínosu kulturního a tvůrčího odvětví k dosažení lisabonských cílů(1),

-   s ohledem na Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o odvětvích kultury v Evropě(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o Evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě(4),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že kulturní duch Evropy se stává stále důležitějším jako prostředek sbližování evropských občanů způsobem, který respektuje rozdílné kulturních a jazykové identity,

B.   vzhledem k tomu, že kultury Evropy jsou na místní úrovni, na úrovni regionů, jednotlivých členských států i centralizovaných evropských orgánů strategickým faktorem rozvoje Evropy,

C.   vzhledem k tomu, že města a regiony se tím, že sdílejí evropskou myšlenku a přispívají k rozvoji Evropské unie, stávají evropskými činiteli,

D.   vzhledem k tomu, že se ukazuje, že kulturní projekty vycházející z iniciativ občanské společnosti jsou účinné při posilování a rozvoji regionů,

E.   vzhledem k tomu, že regionální konference jsou pro občanské společnosti vynikající příležitostí k překládání projektů a návrhů, výměně osvědčených postupů a vedení dialogu s příslušnými stranami,

1.   zdůrazňuje, že strategie regionálního a místního rozvoje, do nichž je začleněna kultura, tvořivost a umění, jsou významným přínosem pro zlepšení kvality života v evropských regionech a městech, protože podporují kulturní rozmanitost, demokracii, angažovanost a mezikulturní dialog;

2.   vyzývá Komisi, aby předložila zelenou knihu, která bude obsahovat škálu možných opatření v oblasti současné kultury zaměřených na posílení kulturního rozvoje evropských regionů;

3.   vyzývá Komisi, aby spolu s regionálními orgány a místní občanskou společností podporovala regionální konference;

4.   požaduje pořádání akcí a informačních kampaní zaměřených na úlohu kulturních projektů v regionálním rozvoji;

5.   vyzývá zúčastněné strany, aby usilovaly o rychlé a účinné provedení těchto projektů;

6.   očekává, že Komise při nejbližší příležitosti předloží Parlamentu studii o vlivu kultury na regionální a místní úrovni spolu se závěry a opatřeními, které má Komise v úmyslu z ní vyvodit;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Výboru regionů.

(1) Úř. věst. C 311, 21.12.2007, s. 7.
(2) Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 1.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2008)0123.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2008)0124.

Právní upozornění - Ochrana soukromí