Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2570(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0166/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.21
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0214

Vedtagne tekster
PDF 14kWORD 41k
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 2. april 2009 om kulturens rolle i udviklingen af de europæiske regioner

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til UNESCO's konvention af 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed,

-   der henviser til Rådets konklusioner af 24. maj 2007 om bidrag fra den kulturelle og den kreative sektor til at virkeliggøre Lissabonmålene(1),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1855/2006/EF af 12. december 2006 om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013)(2),

-   der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om kulturindustrien i Europa(3),

-   der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden(4),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at Europas kulturelle sjæl får stadig større betydning som et middel til at føre de europæiske borgere sammen på en måde, der respekterer forskellige kulturelle og sproglige identiteter,

B.   der henviser til, at Europas kulturer er strategiske faktorer i Europas udvikling på lokalt, regionalt og nationalt samt på de centrale europæiske institutioners plan,

C.   der henviser til, at byer og regioner bliver europæiske aktører, eftersom de er fælles om den europæiske ide og bidrager til udviklingen af Den Europæiske Union,

D.   der henviser til, at kulturprojekter baseret på initiativer fra civilsamfundet har vist sig at være effektive med hensyn til at styrke og udvikle regionerne,

E.   der henviser til, at regionale konferencer giver civilsamfundet fremragende muligheder for at forelægge deres projekter og forslag, udveksle bedste praksis og føre en dialog mellem de ansvarlige parter,

1.   understreger, at regionale og lokale udviklingsstrategier, der indarbejder kultur, kreativitet og de forskellige kunstformer, indeholder et vægtigt bidrag til forbedring af livskvaliteten i Europas regioner og byer, idet de fremmer kulturel mangfoldighed, demokrati, deltagelse og interkulturel dialog;

2.   opfordrer Kommissionen til at forelægge en grønbog med en mulig vifte af foranstaltninger vedrørende samtidsorienterede kulturelle aktiviteter, der tager sigte på at styrke den kulturelle udvikling i de europæiske regioner;

3.   opfordrer Kommissionen til sammen med regionale myndigheder og lokale civilsamfund at støtte regionale konferencer;

4.   efterlyser aktioner og bevidstgørelseskampagner om kulturprojekters rolle for regionaludvikling;

5.   opfordrer de berørte parter til at gøre en indsats for hurtig og effektiv gennemførelse af sådanne projekter;

6.   forventer, at Kommissionen så snart som muligt forelægger Parlamentet en undersøgelse af kulturens indflydelse på regionalt og lokalt niveau samt de konklusioner, Kommissionen i den forbindelse har til hensigt at drage, og de aktioner, den agter at iværksætte;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Regionsudvalget.

(1) EUT C 311 af 21.12.2007, s. 7.
(2) EUT L 372 af 27.12.2006, s. 1.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0123.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0124.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik