Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2570(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0166/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/04/2009 - 9.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0214

Priimti tekstai
PDF 195kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - Briuselis
Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kultūros vaidmens Europos regionų vystymosi procese

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. UNESCO konvenciją dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 24 d. išvadas dėl kultūros ir kūrybos sektorių indėlio siekiant Lisabonos strategijos tikslų(1),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą "Kultūra" (2007–2013 m.)(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl kultūros pramonės Europoje(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkės(4),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Europos kultūros dvasia vis svarbesnė, nes tai priemonė skirtingų kultūrų įvairiomis kalbomis kalbantiems Europos piliečiams suburti,

B.   kadangi Europos kultūros – tai strateginiai Europos vystymosi vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat jos centrinių Europos institucijų lygmeniu, veiksniai,

C.   kadangi miestai ir regionai tampa Europos veikėjais, nes jie vadovaujasi bendra Europos idėja ir prisideda prie Europos Sąjungos raidos,

D.   kadangi vykdant pilietinės visuomenės iniciatyvomis grindžiamus kultūros projektus veiksmingai prisidedama prie regionų stiprinimo ir vystymo,

E.   kadangi regioninės konferencijos – puikus būdas pilietinėms visuomenėms teikti savo projektus ir pasiūlymus, keistis pažangiąja patirtimi ir rengti atsakingųjų šalių dialogus,

1.   pabrėžia, kad imantis regioninių ir vietos vystymo strategijų, į kurias įtraukta kultūra, kūrybiškumas ir menas ir kurias įgyvendinant skatinama kultūros įvairovė, demokratija, dalyvavimas ir kultūrų dialogas, labai padedama gerinti gyvenimo kokybę Europos regionuose ir miestuose;

2.   ragina Komisiją pateikti žaliąją knygą, kurioje būtų pasiūlyta įvairių šiuolaikinės kultūros veiksmų, skirtų kultūros plėtrai Europos regionuose stiprinti;

3.   ragina Komisiją kartu su regionų valdžios institucijomis ir vietos pilietine visuomene remti regionines konferencijas;

4.   ragina imtis veiksmų ir rengti informavimo kampanijas, susijusias su kultūros projektų vaidmeniu regionų vystymosi procese;

5.   ragina susijusias šalis stengtis sparčiai ir veiksmingai įgyvendinti šiuos projektus;

6.   tikisi, kad Komisija kuo anksčiau pateiks Parlamentui kultūros įtakos regionų ir vietos lygmenimis tyrimą ir išvadas bei atsižvelgdama į tai nurodys, kokių veiksmų Komisija ketina imtis;

7.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Regionų komitetui.

(1) OL C 311, 2007 12 21, p. 7.
(2) OL L 372, 2006 12 27, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0123.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0124.

Teisinė informacija - Privatumo politika