Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2570(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0166/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 02/04/2009 - 9.21
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0214

Pieņemtie teksti
PDF 193kWORD 36k
Ceturtdiena, 2009. gada 2. aprīlis - Brisele
Kultūras loma Eiropas reģionu attīstībā
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa rezolūcija par kultūras lomu Eiropas reģionu attīstībā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā UNESCO 2005. gada Konvenciju par kultūras izpausmju dažādības aizsardzību un veicināšanu,

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 24. maija secinājumus par kultūras un radošo nozaru ieguldījumu Lisabonas mērķu sasniegšanā(1),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Lēmumu Nr. 1855/2006/EK, ar kuru izveido programmu "Kultūra" (2007.–2013. gadam)(2),

–   ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par kultūras nozarēm Eiropā(3),

–   ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par Eiropas darba kārtību kultūrai augošas globalizācijas apstākļos(4),

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā Eiropas kultūras aspekts kļūst arvien nozīmīgāks un to izmanto, lai apvienotu Eiropas pilsoņus, turklāt ņemot vērā to atšķirīgās identitātes kultūras un valodas ziņā;

B.   tā kā Eiropas tautu kultūra ir stratēģisks faktors, kas ietekmē Eiropas attīstību vietējā, reģionālā un valsts līmenī, kā arī svarīgāko Eiropas iestāžu līmenī;

C.   tā kā pilsētas un reģioni kļūst par Eiropas mēroga dalībniekiem, jo tos vieno ideja par Eiropu un tie sekmē Eiropas Savienības attīstību;

D.   tā kā pilsoniskās sabiedrības rosināti kultūras projekti ir efektīvs veids reģionu stiprināšanai un attīstīšanai;

E.   tā kā reģionu konferences ir lielisks veids, kādā pilsoniskā sabiedrība var ierosināt projektus un priekšlikumus, apmainīties ar paraugpraksi un rīkot sarunas ar atbildīgajām personām,

1.   uzsver, ka dzīves kvalitāti Eiropas reģionos un pilsētās ļoti ievērojami palīdz uzlabot reģionālās un vietējās attīstības stratēģijas, kurās iekļauti kultūras, jaunrades un mākslas aspekti, jo tās veicina kultūras daudzveidību, demokrātiju, līdzdalību un starpkultūru dialogu;

2.   aicina Komisiju iesniegt Zaļo grāmatu, kurā būtu izklāstīti iespējamie mūsdienu kultūras pasākumi, ar kuriem varētu stiprināt kultūras attīstību Eiropas reģionos;

3.   aicina Komisiju kopā ar reģionālajām iestādēm un vietējo pilsonisko sabiedrību sniegt atbalstu reģionālajām konferencēm;

4.   prasa aktīvu rīcību un izglītošanas kampaņu rīkošanu attiecībā uz kultūras projektu nozīmi reģionu attīstībā;

5.   aicina attiecīgās puses panākt šādu projektu ātru un efektīvu īstenošanu;

6.   sagaida, ka Komisija iespējami drīz iepazīstinās Parlamentu gan ar pētījumu par kultūras ietekmi reģionālā un vietējā līmenī, gan arī ar secinājumiem, kas izriet no šī pētījuma un iespējamo Komisijas rīcību;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Reģionu komitejai.

(1) OV C 311, 21.12.2007., 7. lpp.
(2) OV L 372, 27.12.2006., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0123.
(4) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0124.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika