Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2570(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0166/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.21
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0214

Texte adoptate
PDF 194kWORD 39k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene

Parlamentul European,

–   având în vedere Convenția UNESCO din 2005 privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale,

–   având în vedere Concluziile Consiliului din 24 mai 2007 privind contribuția sectoarelor culturii și creației la îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona(1),

–   având în vedere Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a programului Cultura (2007-2013)(2),

–   având în vedere rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind industriile culturale din Europa(3),

–   având în vedere rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare(4),

–   având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât spiritul cultural al Europei devine un mijloc din ce în ce mai important de apropiere între cetăţenii europeni într-o manieră plină de respect față de identitățile lor culturale și lingvistice diferite;

B.   întrucât culturile din Europa reprezintă factori strategici în dezvoltarea Europei la nivel local, regional și național, precum și la nivelul instituțiilor centrale europene;

C.   întrucât orașele și regiunile devin actori europeni, deoarece împărtășesc ideea europeană și contribuie la dezvoltarea Uniunii Europene;

D.   întrucât proiectele culturale bazate pe inițiative ale societății civile par a contribui în mod eficient la consolidarea și dezvoltarea regiunilor;

E.   întrucât conferințele regionale reprezintă un mijloc excelent prin care societatea civilă își prezintă proiectele și propunerile, face schimb de bune practici și se angajează în dialoguri între părțile responsabile,

1.   subliniază că strategiile de dezvoltare regională și locală care incorporează cultura, creativitatea și artele contribuie în mare măsură la îmbunătățirea calității vieții în regiunile și orașele europene prin favorizarea diversității culturale, a democrației, a participării și a dialogului intercultural;

2.   invită Comisia să prezinte o carte verde conținând o serie posibilă de măsuri în domeniul activităților culturale contemporane care să vizeze consolidarea dezvoltării în regiunile europene;

3.   invită Comisia,în colaborare cu autoritățile regionale și cu societatea civilă locală să sprijine desfăşurarea de conferinţe regionale;

4.   solicită inițierea unor campanii de acțiune și de sensibilizare privind rolul proiectelor în domeniul culturii pentru dezvoltarea regională;

5.   invită părțile implicate să depună eforturi în vederea unei puneri în aplicare rapide și eficiente a unor astfel de proiecte;

6.   solicită Comisiei să prezinte Parlamentului cât mai curând posibil studiul privind influența culturii la nivel regional și local, împreună cu concluziile la care a ajuns Comisia pe baza rezultatelor acestui studiu, precum și cu acțiunile pe care intenționează să le întreprindă în consecință;

7.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Comitetului Regiunilor.

(1) JO C 311, 21.12.2007, p. 7.
(2) JO L 372, 27.12.2006, p. 1.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2008)0123.
(4) Texte adoptate, P6_TA(2008)0124.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate