Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2104(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0140/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0140/2009

Keskustelut :

PV 01/04/2009 - 12
CRE 01/04/2009 - 12

Äänestykset :

Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0215

Hyväksytyt tekstit
PDF 161kWORD 88k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta
P6_TA(2009)0215A6-0140/2009

Euroopan parlamentin suositus 2. huhtikuuta 2009 neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta (2008/2104(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Janusz Onyszkiewiczin ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin ja Venäjän suhteista (B6-0373/2007),

–   ottaa huomioon kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken (1), joka tuli voimaan 1. joulukuuta 1997 ja jonka voimassaolon oli tarkoitus päättyä vuonna 2007, mutta jota jatkettiin automaattisesti,

–   ottaa huomioon neuvoston 26. toukokuuta 2008 tekemän päätöksen käynnistää Venäjän federaation kanssa neuvottelut uudesta sopimuksesta ja näiden neuvottelujen jatkamisen joulukuussa 2008,

–   ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 pidetyn huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteistyölle ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva alue sekä tutkimus- ja koulutusalan alue, joka käsittää myös kulttuurin, ja aiheista hyväksytyt etenemissuunnitelmat,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen 25. toukokuuta 2006 tehdyn sopimuksen Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta(2),

–   ottaa huomioon 17. joulukuuta 1991 allekirjoitetun Euroopan energiaperuskirjan ja sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta, joka avattiin allekirjoitettavaksi 17. joulukuuta 1994 ja joka tuli voimaan huhtikuussa 1998 ja joka sitoo oikeudellisesti kaikkia Euroopan energiaperuskirjan sopimuspuolia sekä niitä osapuolia, jotka eivät ole pyytäneet välikaista poikkeusta olla soveltamatta Euroopan energiaperuskirjaa sen ratifiointiin saakka 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä Pariisissa 30. lokakuuta 2000 pidetyssä EU:n ja Venäjän kuudennessa huippukokouksessa perustetun EU:n ja Venäjän energiaa koskevan vuoropuhelun,

–   ottaa huomioon vuonna 1991 tehtyyn YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaan yleissopimukseen ("Espoon yleissopimus") liittyvän strategista ympäristöarviointia koskevan pöytäkirjan,

–   ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken ympäristövaikutuksista(3),

–   ottaa huomioon Venäjältä Euroopan unionin alueelle toimitettavan kaasun ennennäkemättömät toimitushäiriöt tammikuussa 2009,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän väliset ihmisoikeuksia koskeneet kuulemistilaisuudet ja sen, että niistä ei ole saatu konkreettisia tuloksia,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) ja sen pöytäkirjat,

–   ottaa huomioon parhaillaan käytävät neuvottelut Venäjän federaation liittymisestä Maailman kauppajärjestöön (WTO),

–   ottaa huomioon monet venäläisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen uskottavat raportit ihmisoikeuksien vakavista rikkomuksista Venäjällä, Tšetšeniaan liittyvät Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ja monet tuomioistuimessa avoinna olevat vastaavat tapaukset,

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venäjän federaatiosta, mukaan lukien erityisesti 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksien puolustajiin Venäjällä kohdistetuista hyökkäyksistä ja Anna Politkovskajan murhaoikeudenkäynnistä(4), 13. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman Venäjästä(5), 10. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman Samarassa 18. toukokuuta 2007 pidetystä EU:n ja Venäjän välisestä huippukokouksesta(6), 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Hanti-Mansijskissa 26. ja 27. kesäkuuta 2008 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta(7), 25. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän suhteista venäläisen toimittajan Anna Politkovskajan murhan jälkeen(8), 14. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän huippukokouksesta(9) ja 13. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman Helsingissä 24. marraskuuta 2006 pidetystä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta(10),

–   ottaa huomioon 26. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän suhteista(11),

–   ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteista(12), jossa todetaan, että "Venäjän ihmisoikeustilanteen tulisi olla keskeisessä asemassa EU:n ja Venäjän poliittisella asialistalla" ja että "laajamittaisen taloudellisen yhteistyön on perustuttava markkinoiden vapauden periaatteiseen",

–   ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman Georgian tilanteesta(13),

–   ottaa huomioon 26. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman tavoitteesta luoda EU:lle yhteinen energiapolitiikka(14),

–   ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselmat uudesta poliittisesta lähestymistavasta Mustanmeren alueeseen(15) ja Etelä-Kaukasiaa koskevasta tehokkaammasta EU:n politiikasta: lupauksista tekoihin(16),

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän vapautta, oikeutta ja turvallisuutta käsittelevän pysyvän kumppanuusneuvoston 22. marraskuuta 2007 antaman yhteisen julistuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen yhteisen julistuksen 2. joulukuuta 2007 pidetyistä duuman vaaleista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 5 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasianvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0140/2009),

A.   ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän suhteet ovat strategisen tärkeitä käytännön yhteistyön kannalta; ottaa huomioon, että Venäjä on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, G8-ryhmän jäsen, EU:n kolmanneksi tärkein kauppakumppani, euroalueen neljänneksi tärkein kauppakumppani ja EU:n merkittävä energiantoimittaja; ottaa huomioon, että EU:lla on Venäjän kanssa yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi yhteinen tavoite toimia kansainvälisellä areenalla sekä yhteinen vastuu maailmanlaajuisesti merkittävistä asioista ja yhteiseen eurooppalaiseen naapurustoon liittyvistä asioista; toteaa, että EU:n ja Venäjän tehostetun yhteistyön ja hyvien naapuruussuhteiden pitäisi perustua keskinäiseen kunnioitukseen, yhteisiin demokratian arvoihin, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiseen sekä yhteistyöhön kansainvälisissä asioissa ja että edellä mainitut näin ollen ovat keskeisiä tekijöitä koko Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta; katsoo, että keskinäisen kunnioituksen lisäksi EU:n ja Venäjän suhteiden olisi perustuttava siihen, että kumpikin osapuoli kunnioittaa naapurustossaan sijaitsevien valtioiden itsemääräämisoikeutta,

B.   toteaa, että Euroopan unioni perustuu yhteisille arvoille, kuten demokratia ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen, ja että näiden arvojen täysimääräisen kunnioittamisen on oltava yksi ehdottomista prioriteeteista pyrittäessä tiivistettyyn yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa,

C.   katsoo, että EU:n ja Venäjän yhteistyö edistää kansainvälistä vakautta; toteaa, että myös Venäjä on velvollinen myötävaikuttamaan taloudelliseen ja poliittiseen vakauteen sekä turvallisuudentunteeseen Euroopassa ja maailmassa, etenkin noudattamalla vastuullista ja rauhanomaista lähestymistapaa EU:n ja Venäjän yhteisen naapuruuden yhteydessä; ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän yhteistyö koskee jo nyt Afganistania, Lähi-itää, Balkania sekä yhteisten kantojen ja lähestymistapojen kehittämistä YK:ssa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (Etyj) muista tärkeistä turvallisuuskysymyksistä, kuten ydinaseiden leviäminen, asevalvonta ja aseistariisunta, terrorismin torjunta, huumekauppa ja järjestäytynyt rikollisuus, ilmastonmuutos sekä maailmanlaajuinen taloudellinen ja rahoitusalan kriisi,

D.   katsoo, että Yhdysvaltojen uuden hallinnon, erityisesti varapresidentti Joe Bidenin ja ulkoministeri Hillary Clintonin, antamat Venäjän-politiikkaa koskevat lausunnot, osoittavat halukkuutta tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen uuden ja avoimen politiikan hengessä vakaamman ja turvallisemman maailman hyväksi,

E.   katsoo, että Etelä-Ossetiaan siirtyneiden Georgian joukkojen käynnistämä Venäjän suhteettoman voimakas vastahyökkäys, joka laajeni Georgian muille alueille ja jossa käytettiin runsaasti panssari- ja ilmavoimia, sekä provosoimattomat sotilastoimet Abhasiassa, mukaan lukien hyökkäykset Georgian merisatamiin ja niiden valtaus, mitä seurasi kahden irrottautuneen alueen, Etelä-Ossetian ja Abhasian, tunnustaminen, asettaa kyseenalaiseksi Venäjän valmiuden rakentaa yhteistyössä EU:n kanssa Euroopan yhteistä turvallisuusaluetta; katsoo, että jatkossa Venäjän kanssa harjoitettavaan eurooppalaiseen kumppanuuteen on sisällytettävä merkityksellistä vuoropuhelua turvallisuudesta siten, että vuoropuhelu perustuu kummankin osapuolen sitoutumiseen yhteisiin arvoihin, kansainvälisen oikeuden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamiseen sekä Helsingin peruskirjan velvoitteiden noudattamiseen,

F.   katsoo, että neuvottelut uudesta sopimuksesta, jolla pyritään tehostamaan yhteistyötä EU:n ja Venäjän federaation välillä, eivät millään tavalla legitimoi Georgian nykyistä status quota ja että Venäjän velvollisuus panna täysimääräisesti täytäntöön 12. elokuuta ja 8. syyskuuta 2008 allekirjoitetut sopimukset koskien Etelä-Ossetian ja Abhasian konfliktia on edelleen voimassa, koska näiden sopimusten noudattamisen, joihin olisi sisällytettävä kaikkien osapuolten luopuminen voimankäytöstä naapurimaita vastaan, pitäisi olla välttämätön edellytys neuvottelujen saattamiselle menestyksekkääseen päätökseen,

G.   ottaa huomioon, että erityisesti Georgian tapahtumista lähtien Kosovoa ja yhteistä naapurustoa koskevat kannat ovat kauempana toisistaan kuin koskaan,

H.   katsoo, että tulevaa yhteistyötä koskevan sopimuksen tekeminen on äärimmäisen tärkeä asia osapuolten yhteistyön kehittämisessä ja tiivistämisessä; katsoo, että EU:n Venäjän-politiikan on perustuttava yhtenäisyyteen ja solidaarisuuteen ja että EU:n olisi noudatettava yhteistä lähestymistapaa ja toimittava yhdenmukaisesti; katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden olisi hyvissä ajoin tiedotettava toisille jäsenvaltiolle ja kuultava toisia jäsenvaltioita, joihin Venäjän kanssa tehtävä kahdenväliset sopimukset tai kiistat saattavat vaikuttaa,

I.   katsoo, että nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen korvaamiseksi laaditun uuden kattavan sopimuksen on merkittävä laadullista parantamista ja heijastettava yhteistyön koko laajuutta, 2000-luvun uusia realiteetteja, kansainvälisten suhteiden periaatteiden noudattamista sekä demokraattisten normien ja ihmisoikeuksien kunnioittamista,

J.   ottaa huomioon, että 16 Naton jäsenvaltion ja 6 Varsovan liiton jäsenvaltion vuonna 1990 allekirjoittama ja vuonna 1999 täydennetty Euroopan asevoimien tavanomaisten aseiden rajoittamista koskeva sopimus on historian tärkein tavanomaisia aseita koskeva aseistariisuntasopimus; ottaa huomioon, että Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina ovat ratifioineet mainitun sopimuksen, kun taas Nato on jäädyttänyt sen; ottaa huomioon, että sittemmin Venäjä on keskeyttänyt sen täytäntöönpanon,

K.   ottaa huomioon, että Venäjän viimeisimmät parlamenttivaalit ja presidentinvaalit toimitettiin olosuhteissa, jotka jäivät kauas niiden eurooppalaisten normien toteuttamisesta, jotka koskevat kansainvälisten vaalitarkkailijan maahan pääsyä, oppositiopuolueiden mahdollisuuksia järjestäytyä ja asettaa ehdokkaita, tiedotusvälineiden tasapuolisuutta ja riippumattomuutta sekä julkisten elinten puolueettomuutta, minkä vuoksi Venäjä rikkoi vakavasti Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenyyden velvoitteita,

L.   ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston jäsenenä sitoutunut järjestön tavoitteisiin, erityisesti demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä demokratian ja vakauden lujittamiseen Euroopassa; katsoo, että EU:n olisi lujasti puolustettava periaatetta, jonka mukaan oikeusvaltion periaatteet ja mainittua järjestöä koskevien voimassa olevien sitoumusten kunnioittaminen on ratkaisevan tärkeää EU:n ja Venäjän kumppanuuden onnistumisen kannalta,

M.   ottaa huomioon, että lukuisat kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien asiantuntijoiden raportit osoittavat, että Venäjän hallituksen vuonna 2006 laatima kansalaisjärjestöjä koskeva laki ja muut toimenpiteet, mukaan lukien ääriryhmien vastainen lainsäädäntö sekä valtion valvonnan ulottaminen koskemaan merkittäviä osia tiedotusvälineistä, vesittävät vakavasti ilmaisunvapautta ja vaikeuttavat ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa Venäjällä,

N.   katsoo, että se, että Venäjällä on edelleen poliittisia vankeja, sekä tapa, jolla Venäjä kohtelee ihmisoikeuksien puolustajia, ovat ristiriidassa Venäjän federaation sitoumuksen kanssa oikeusvaltion vahvistamisesta ja "oikeudellisen nihilismin" lopettamisesta,

O.   ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ja useat ihmisoikeusjärjestöt ovat nostaneet esille vakavia ongelmia Venäjän oikeusnormien suhteen, kuten tuomioistuinten riippumattomuuden puuttuminen, puolueettoman oikeudenkäynnin kieltäminen syytetyiltä poliittisesti kiistanalaisissa tapauksissa, puolustusasianajajien ahdistelu ja vainoaminen sekä poliittisten vankeja vastaan käynnistettyjen tutkimusten ja pidätysten paluu Venäjän rikosoikeusjärjestelmään,

P.   ottaa huomioon, että Venäjän federaatio ei ole edelleenkään halunnut ryhtyä tehokkaisiin toimiin taatakseen, että jatkuvat väärinkäytökset ja rikosten rankaisemattomuus loppuisivat, huolimatta siitä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on yhä useammissa tuomioissa todennut Venäjän syyllistyneen vakaviin ja systemaattisiin ihmisoikeusrikkomuksiin, mukaan lukien ilman oikeudenkäyntiä toteutetut teloitukset, kidutus ja tahdonvastaiset katoamiset,

Q.   ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän federaation talous- ja kauppasuhteiden perusperiaatteina olisi oltava vastavuoroisuus, kestävyys, avoimuus, ennustettavuus, luotettavuus, syrjimättömyys ja hyvä hallintotapa; katsoo, että uuden sopimuksen tulisi olla oikeudellisesti sitova ja että siihen olisi sisällytettävä selkeät riitojenratkaisumekanismit,

R.   ottaa huomioon, että äskettäisen Euroopan unioniin toimitettavan kaasun toimituskriisin aikana miljoonat kansalaiset Bulgariassa, Slovakiassa ja muissa jäsenvaltioissa olivat vailla lämpöä ja lämmintä vettä talvipakkasilla, mikä aiheuttaa vakavaa huolta Venäjältä tuotavan energian toimitusvarmuudesta,

S.   ottaa huomioon, että energiavarmuuden kannalta EU:n ja Venäjän suhteet tarjoavat suuren potentiaalin positiiviselle ja rakentavalle keskinäiselle riippuvuudelle edellyttäen, että kumppanuus perustuu syrjimättömyyden ja oikeudenmukaisen kohtelun periaatteelle ja yhtäläisille markkinaehdoille energiaperuskirjan mukaisesti; katsoo, että äskettäinen kaasukriisi on todistanut vähintään nykyiseen energiaperuskirjaan perustuvien sääntöjen hyväksymisen ja noudattamisen välttämättömyyden; katsoo että EU:n ja Venäjän energiasuhteiden varmuus perustuu myös energiakaupan avoimuuteen läpikulkumaissa; katsoo, että Venäjän energiapolitiikan käytännöt ovat sisältäneet monopolistisia ja pakottavia käytäntöjä, erityisesti kolmansien valtioiden kauttakulkuoikeuksien kieltämistä, toimitusten keskeytyksiä sekä omistusoikeuden loukkaamista,

T.   ottaa huomioon, että Brysselissä 15.–16. kesäkuuta 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto suositti, että saatetaan päätökseen neuvottelut energiaperuskirjaan liittyvästä kauttakulkupöytäkirjasta ja varmistetaan, että kaikki energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen allekirjoittaneet maat ratifioivat sen, ja että komissiota pyydetään erityisesti äskettäisen maakaasukriisin vuoksi esittämään aiheita Venäjän kanssa tehtävälle energiasopimukselle voimassa olevan ja sitovan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täydentämisen tai kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen jälkeen käyttöön otettavan välineen puitteissa; ottaa huomioon, että energiaperuskirja on jo oikeudellisesti sitova kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja Venäjällä, koska edellä mainitut ovat 45 artiklan mukaisia sopimuspuolia,

U.   katsoo, että läheinen yhteistyö energiapolitiikan alalla ja pitkän aikavälin energiastrategian määrittäminen ovat sekä EU:n että Venäjän talouksien tasapainoisen kehittämisen ennakkoehtoja,

V.   ottaa huomioon, että EU on monessa tapauksessa ollut kykenemätön toimimaan yhtenäisesti suhteissaan Venäjään; katsoo, että neuvostoon olisi korkean edustajan alaisuuteen perustettava toimiva mekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat kuulla toisiaan riittävän aikaisessa vaiheessa jokaisen sellaisen Venäjää koskevan kahdenvälisen asian yhteydessä, joka saattaa vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin ja koko Euroopan unioniin,

W.   katsoo, että syvästi sekä Venäjään että Euroopan unioniin vaikuttava nykyinen talouskriisi tarjoaa mahdollisuuden kahdenvälisten suhteiden uudelle alulle, joka perustuu parempaan ja rehellisempään keskinäiseen ymmärtämykseen, millä vältetään menneisyyden epäluulot ja epäonnistumiset ja luodaan perusta todellisten yhteisten arvojen määrittelylle ja edistämiselle,

1.  Esittää seuraavat suositukset neuvostolle ja komissiolle ja pyytää niitä ottamaan ne huomioon neuvottelujen yhteydessä:

   a) olisi vaadittava edelleenkin laajaa, laaja-alaista ja oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeville yhteisille sitoumuksille, joka kattaa osapuolten koko yhteistyöalueen ja joka menee nykyistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta pidemmälle sekä sitoumusten vakavuuden että sopimuksen laaja-alaisuuden osalta; vaatii, että sopimukseen olisi sisällytettävä sen olennaisten osien täytäntöönpanon valvontamekanismit;
   b) olisi korostettava, että tapa, jolla Venäjä loukkasi Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta, sekä Venäjän rooli vuoden 2009 alun kaasukriisissä, ovat vakavasti vaarantaneet EU:n ja Venäjän suhteet ja uutta sopimusta koskevat neuvottelut;
   c) olisi vaadittava, että EU:n Venäjän-suhteiden täytyy perustua kansainvälisen oikeuden ja kaikkien niiden sitovien sopimusten kunnioittamiseen, joiden sopimuspuolia sekä EU että Venäjä ovat, mukaan luettuina YK:n peruskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan energiaperuskirja, sekä Etyjin ja Euroopan neuvoston jäsenyyteen liittyviin sääntöihin ja sitoumuksiin;
   d) katsoo ehdottomasti, että Euroopan unionin ja Venäjän läheinen kumppanuus, tehostettu yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet sekä Yhdysvaltojen hallinnon uusi Venäjän-politiikka, voivat luoda vakaan perustan Euroopan ja koko maailman vakaudelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Yhdysvaltojen hallinnon lausuntoja suuresta potentiaalista tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa;
   e) olisi otettava käyttöön korkean edustajan toimivaltaan kuuluva mekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat kuulla toisiaan riittävän aikaisessa vaiheessa jokaisen sellaisen Venäjää koskevan kahdenvälisen asian – sopimuksen tai kiistan – yhteydessä, joka saattaa vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin ja koko Euroopan unioniin, jotta EU voisi omaksua mahdollisimman yhdenmukaisen kannan ja varmistaa, että jokaisen jäsenvaltion kanta voidaan ottaa huomioon, ja jotta voidaan sulkea pois se mahdollisuus, että yksi jäsenvaltio estää neuvottelut myöhemmässä vaiheessa;
   f) olisi vaadittava parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan roolin vahvistamista uudessa sopimuksessa EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön parlamentaarisen ulottuvuuden vahvistamiseksi;
   g) olisi muistutettava sitoumuksista, joista sekä EU:n jäsenvaltiot että Venäjä ovat sopineet kansainvälisellä tasolla muun muassa Euroopan neuvoston ja Etyjin jäseninä, ja otettava esille Venäjän hallituksen kanssa huoli Venäjän ihmisoikeustilanteesta ja kansalaisyhteiskunnan kutistuvasta elintilasta ja vaadittava sitä ylläpitämään ilmaisun- ja yhdistymisvapautta saattamalla kansalaisyhteiskuntaa säätelevä lainsäädäntö Venäjän eurooppalaisten ja kansainvälisten sitoumusten mukaiseksi, toteuttamaan viipymättä tehokkaita toimia ihmisoikeusjärjestöille sekä Venäjän ja EU:n jäsenvaltioiden välisiä kulttuuriyhteyksiä edistäville riippumattomille hyväntekeväisyysjärjestöille suosiollisen työympäristön edistämiseksi sekä lopettamaan ihmisoikeuksien puolustajien uhkailun ja ahdistelun ja näihin kohdistuvat ankarat hallinnolliset toimenpiteet;
   h) olisi kehotettava Venäjän hallitusta kunnioittamaan kaikin tavoin tiedotusvälineiden vapautta ja takaamaan riippumattomien tiedotusvälineiden normaalin toiminnan edellyttämät poliittiset ja taloudelliset olosuhteet; olisi kehotettava Venäjän hallitusta lopettamaan toimittajiin jatkuvasti kohdistetun väkivallan ja vainoamisen;
   i) muistuttaa presidentti Medvedevin julkisesta sitoutumisesta oikeusvaltion lujittamiseen Venäjällä ja on huolissaan Venäjän oikeuslaitoksen ja oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta;
   j) olisi katsottava, että vuonna 2005 perustettu puolivuosittainen EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole tuottanut mitään konkreettisia tuloksia ja että sitä on uudistettava, jotta voidaan käydä konkreettista ja tuloshakuista keskustelua sekä Venäjän että EU:n ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä ja EU:n ja Venäjän yhteistyöstä ihmisoikeuskysymyksissä kansainvälisillä foorumeilla;
   k) tähän liittyen olisi vaadittava EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun perusteellista uudistamista, joka sisältäisi muun muassa Venäjän ja EU:n riippumattomien kansalaisjärjestöjen muodollisen aseman luomisen, Venäjän ministeriöiden kaikkien asianomaisten osastojen virkamiesten osallistumisen sekä sen käytännön lopettaminen, jonka mukaan Venäjän hallitus antaa erillisiä julkilausumia;
   l) olisi vedottava Venäjän federaation viranomaisiin, jotta ne takaavat Venäjän alueella asuvien alkuperäiskansojen perinteisen elämäntavan, kulttuurin ja kielen jatkuvuuden ja kestävän kehittämisen;
   m) olisi vaadittava Venäjän hallitusta panemaan täysin täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset tarjoamalla mahdollisuus edistää vastuun ottamista menneistä väärinkäytöksistä ja takaamaan nykyisten rikkomusten lopettaminen;
   n) on vakavasti huolissaan Tšetšenian tilanteesta, jonne Kadirovin hallitus ei ole onnistunut tuomaan rauhaa ja sovintoa vaan päinvastoin pelon ja painostuksen, joka on murentanut kansalaisyhteiskuntaa ja tukahduttanut kaikki avoimet ja demokraattiset äänet, ja kehottaa todelliseen poliittiseen ratkaisuun;
   o) olisi korostettava, että Venäjän federaation viranomaisten tukemaa Venäjän kansalaisten tukiohjelmaa ei tulisi väärinkäyttää siten, että sillä pyritään vahvistamaan poliittista vaikutusta tietyissä EU:n jäsenvaltiossa;
   p) olisi edelleen tuettava Venäjän liittymistä WTO:n jäseneksi ja tuettava Venäjän talouden avoimuuden lisäämistä; olisi pidettävä WTO:n sääntöjen täydellistä noudattamista Venäjällä myös pitkän aikavälin tavoitteena edelleen olevan EU:n ja Venäjän välisen vapaakauppa-alueen välttämättömänä edellytyksenä ja vähimmäisehtona;
   q) olisi kehotettava tekemään lisäparannuksia lainsäädäntöön ja lain täytäntöönpanoon henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen kuuluvien oikeuksien osalta – vaikka viimeaikaiset muutokset ovatkin myönteisiä – jotta lisättäisiin kilpailukykyä ja tehtäisiin investointiympäristö houkuttelevaksi lähentämällä sääntelyjärjestelmiä korkeimpien kansainvälisten standardien ja normien kanssa; olisi vaadittava Venäjän viranomaisia yhdenmukaistamaan ennen ja ennakoiden tulevaa WTO-jäsenyyttä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan siviililakinsa IV osaa ja olennaisia menettelyyn liittyviä täytäntöönpanosääntöjä WTO:n sääntöjen ja kansainvälisten sopimusten, varsinkin sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS-sopimus), kanssa ja varmistamaan sen täyden täytäntöönpanon, jotta väärentämistä ja piratismia voidaan torjua tehokkaasti;
   r) koska voimassa oleva Euroopan energiaperuskirja sitoo oikeudellisesti Venäjää ja kaikkia EU:n jäsenvaltioita, olisi vaadittava, että sen olisi toimittava kaikkien energia-alaan liittyvien suhteiden perustana ja että Euroopan energiaperuskirjan ja sen kauttakulkupöytäkirjan periaatteet olisi sisällytettävä uuteen sopimukseen; samalla olisi kehotettava Venäjää vahvistamaan sitoutumistaan noudattaa sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa siten, että se ratifioi Euroopan energiaperuskirjan ja allekirjoittaa ja ratifioi kauttakulkupöytäkirjan, pitäen mielessä parlamentin mielipiteen, että kumppaneiden pitäisi olla vapaita neuvottelemaan sanamuodosta, joka yhteistyön ja sen kattamien alueiden osalta menee pidemmälle kuin Euroopan energiaperuskirja, mutta että sopimuksen ei pitäisi missään olosuhteissa olla vähemmän kattava kuin sopimus, jonka osapuolet jo allekirjoittivat nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa;
   s) olisi saatettava uutta sopimusta koskevien neuvottelujen yhteydessä päätökseen kauttakulkupöytäkirjaa koskevat neuvottelut ja kehotettava Venäjää allekirjoittamaan se, jotta otetaan käyttöön osapuolten välisiä energiatoimituksia koskeva Euroopan energiaperuskirjan vaatimusten mukainen oikeuskehys;
   t) olisi korostettava kaikkien energiaa koskevien infrastruktuurihankkeiden asianmukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin tarvetta, jotta kansainvälisten ympäristönsuojelunormien täyttyminen voidaan taata; tähän liittyen olisi kehotettava Venäjän federaatiota ratifioimaan Espoon yleissopimus ja siihen liittyvä strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja;
   u) olisi kehotettava vahvistamaan EU:n ja Venäjän energiavuoropuhelun tehokkuutta ja kriisinhallintavalmiuksia tarkoituksena lisätä avoimuutta, vastavuoroisuutta, investointivarmuutta sekä siten energian toimitusvarmuutta ja olisi korostettava tarvetta ottaa käyttöön sääntöihin ja avoimeen järjestelmään perustuva energia-alan mekanismi ja riitojenratkaisumekanismi;
   v) olisi kiinnitettävä huomio sekä Venäjän että Ukrainan jo allekirjoittamaan Euroopan energiaperuskirjaan sisältyvään riitojenratkaisumekanismiin;
   w) olisi otettava käyttöön selkeät menettelysäännöt EU:n ja Venäjän sekä yhteiseen naapurustoon kuuluvien maiden välisistä suhteista, joka sisältäisi kaikkien Euroopan valtioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen, sitoutumisen kiistojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen ja määrätietoisen sitoutumisen lukkiutuneiden konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen;
   x) olisi parannettava nykyistä poliittista vuoropuhelua edistämällä keskusteluja "kovista turvallisuuskysymyksistä", jotka monessa tapauksessa ovat EU:n ja Venäjän erimielisyyksien ydinkysymyksiä, mutta jotka toisaalta kiistatta vaikuttavat Euroopan ja koko maailman turvallisuuteen, sekä korostettava monenvälisen asevalvonnan ja aseiden vähentämisen sekä asesulkujärjestelyjen tarvetta;
   y) olisi kehotettava Venäjän hallitusta antamaan – yhdessä EU:n ja muiden Kosovon yhteysryhmän jäsenten kanssa – myönteinen panoksensa toimintaan, jolla pyritään saamaan aikaan kestävä poliittinen ratkaisu Kosovon tulevasta asemasta ja Länsi-Balkanin vakauden edistämisestä;
   z) olisi kehotettava Venäjän hallitusta osoittamaan sitoumuksensa ratkaista yhdessä Georgian ja EU:n kanssa rakentavalla ja rauhanomaisella tavalla "turvallisuutta ja vakautta koskevat yksityiskohdat Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa", kuten 12. elokuuta 2008 allekirjoitetussa sopimuksessa sovittiin; olisi kehotettava Venäjän hallitusta antamaan konkreettiset takuut siitä, että Venäjä ei käytä voimakeinoja yhtäkään naapuriaan vastaan;
   aa) olisi otettava Venäjän hallituksen kanssa esille huoli sen päätöksestä tunnustaa Abhasia ja Etelä-Ossetia suvereeneiksi valtioiksi, allekirjoittaa sotilaallista apua ja yhteistyötä koskevat sopimukset mainittujen Georgian kahden maakunnan de facto -viranomaisten kanssa ja perustaa sotilastukikohtia sinne, koska nämä toimet vesittävät Georgian alueellista koskemattomuutta kuten kaikissa aiheesta annetuissa YK:n päätöslauselmissa todetaan; olisi kehotettava Venäjään jälleen kerran peruuttamaan päätöksensä ja katsottava edelleenkin, että Venäjää ei voida pitää puolueettomana sovittelijana rauhanprosessissa; olisi vaadittava Venäjän hallitusta varmistamaan, että EU:n tarkkailijat pääsevät kaikille alueille, joita konflikti koskee, EU:n tarkkailuvaltuuskunnan toimivaltuuksien mukaisesti;
   ab) olisi vaadittava, että Venäjän ja EU:n välistä viisumivapaata matkustamista koskevaan tavoitteeseen on pyrittävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001(17) valossa, sillä siinä todetaan, että ne maat, joita viisumivaatimus ei koske, vahvistetaan muun muassa laitonta maahanmuuttoa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä Euroopan unionin ulkosuhteita näihin kolmansiin maihin koskevien perusteiden tapauskohtaisen arvioinnin perusteella ja otetaan huomioon myös alueelliseen yhtenäisyyteen ja vastavuoroisuuteen liittyvät seikat, ottaen huomioon, että unionin ja valkoisella listalla olevien kolmansien maiden suhteille on tyypillistä erityinen poliittinen ulottuvuus, minkä vuoksi mainittujen kolmansien maiden on saavutettava demokraattisten arvojen ja perusoikeuksien riittävä taso;
   ac) olisi vaadittava, että opiskelijoiden, tutkijoiden ja liikemiesten viisumimenettelyn helpottamisen olisi oltava ensisijaisena tavoitteena ihmisten välisten yhteyksien edistämisessä; olisi siitä huolimatta vaadittava, että Venäjää koskevan viisumijärjestelyn kaikkinaisen helpottamisen ehtona on oltava Euroopan naapuruuspolitiikka -maiden viisumijärjestelyjen vastaava helpottaminen mahdollisten ristiriitojen välttämiseksi;
   ad) olisi pyydettävä EU:n ja Venäjän välisen lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen mukaisesti Venäjän viranomaisilta selkeää sitoumusta vähentää byrokraattisia esteitä, joita sovelletaan yksipuolisesti kaikkiin matkustajiin, kuten kutsuvaatimus ja rekisteröityminen saapuessa; olisi pidettävä mielessä, että Venäjän viisumisääntöihin viime vuosina tehdyillä muutoksilla ja sillä, että Venäjä lakkasi myöntämästä liikemiehille toistuvaisviisumeja, voi olla kielteisiä vaikutuksia EU:n ja Venäjän liiketoiminta- ja kauppayhteyksille; olisi samoin pidettävä mielessä parlamentin näkemys, että Venäjän passin haltijoita koskeva helpotettu matkustaminen olisi rajoitettava vain henkilöihin, joiden virallinen asuinpaikka on Venäjällä;
   ae) olisi puututtava viipymättä Kaliningradin kauttakulku- ja viisumiongelmaan mahdollisesti siten, että koko Kaliningradin oblastiin sovellettaisiin paikallista rajaliikennettä koskevia järjestelyjä;
   af) olisi vaadittava, että EU:n ja Venäjän suhteiden tulee perustua vapautetuille ja avoimille markkinoille sekä kumppanien välisten investointioikeuksien vastavuoroisuudelle, minkä vuoksi olisi vaadittava, että läheisten ja edullisten taloussuhteiden vastapainona Venäjän on taattava ulkomaisten sijoittajien omistusoikeus ja tarkistettava vuonna 2008 säädettyä strategisia aloja koskevaa lakia, joka antaa Venäjän valtiolle laajat valtuudet syrjiä ulkomaisia sijoittajia, kun sitä vastoin EU:n sisämarkkinat ovat vapaasti avoimet venäläisille sijoittajille; olisi vaadittava, että strategisille aloille tehtäviä investointeja koskevan lain on sovittava yhteen WTO:n sekä nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen nojalla Venäjälle kuuluvien nykyisten ja tulevien velvoitteiden kanssa;
   ag) olisi kehotettava parhaillaan käytävien WTO:n liittymisneuvottelujen yhteydessä Venäjän viranomaisia olemaan lykkäämättä joitakin jo neuvoteltuja ja sovittuja sitoumuksia ja noudattamaan kaikilta osin vuonna 2004 tehtyä EU:n ja Venäjän sopimusta WTO:hon liittymisestä poistamalla kaikki syrjivät maksut, etenkin rautatierahtia koskevat, sekä poistamaan käsittelemätöntä puutavaraa koskevat vientitullit;
   ah) olisi kehotettava Venäjää kunnioittamaan sitoumustaan luopua vähitellen Siperian ylilentomaksuista ja allekirjoittamaan tästä aiheesta Samaran huippukokouksessa tehdyn sopimuksen;
   ai) olisi otettava Venäjän hallituksen kanssa esille sen suunnitelmat laatia joidenkin maiden kanssa vapaakauppasopimuksia, jotka voivat haitata yhteisen talousalueen luomista Venäjän kanssa;
   aj) olisi otettava esille Venäjän hallituksen kanssa laivaliikenteeseen liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien vapaa kulku Pilavansalmen kautta, EU:n alusten pääsy Aasian kulkuväylälle Pohjois-Venäjän aluetta pitkin ja mahdolliset ympäristövaarat, jotka ovat seurausta muun muassa öljytankkeriliikenteen kasvusta Itämerellä;
   ak) olisi esitettävä Venäjän hallitukselle huoli jatkuvista rekkajonoista EU:n ja Venäjän välisillä rajoilla, mikä jatkuvasti haittaa vakavasti EU:n ja Venäjän välistä kauppaa ja taloussuhteita;
   al) olisi pyydettävä Venäjän federaatiota toimimaan EU:n kanssa rakentavassa yhteistyössä Transnistrian kaltaisten irtautuneiden alueiden aseman ratkaisemiseksi ja edistämään Moldovan hallituksen suvereenisuuden vahvistamista, mikä on välttämätön vaatimus Euroopan unionin tärkeän raja-alueen vakaudelle; olisi korostettava, että edistyminen tässä asiassa riippuu Moldovan alueelle sijoitettujen venäläisten joukkojen vetäytymisestä, johon Venäjä on sitoutunut muun muassa vuonna 1999 Istanbulissa pidetyssä Etyjin huippukokouksessa;
   am) vaikka EU tunnustaakin EU:n ja Venäjän tieteellisen yhteistyön tehostamiseen liittyvät myönteiset näkökohdat, olisi vaadittava uusia laajoja (muun muassa turvallisuuteen liittyviä) arviointeja sen vaikutuksista, että Venäjä mahdollisesti assosioituu seitsemänteen puiteohjelmaan;
   an) olisi kehitettävä epäviralliset suuntaviivat koskien sitä, kuinka EU:n ja Venäjän suhteita voitaisiin tukea yhteisvastuun ja keskinäisen vastuullisuuden periaatteilla yhtenäisemmän ja johdonmukaisemman Venäjän-politiikan kehittämiseksi;

2.   pyytää neuvostoa ja komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille ja sen ulkoasiainvaliokunnalle säännöllisesti ja kattavasti neuvottelujen edistymisestä ja muistuttaa niitä, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää;

3.   pitää tärkeänä keskinäisten oikeudellisten velvoitteiden vahvistamista niin, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja Venäjän WTO- jäsenyys toteutetaan lyhyellä aikavälillä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle sekä tiedoksi komissiolle ja Venäjän federaation duumalle, hallitukselle ja presidentille.

(1) EYVL L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) EUVL L 129, 17.5.2007, s. 27.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0336.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0642.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0105.
(6) EUVL C 76 E, 27.3.2008, s. 95.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0309.
(8) EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 271.
(9) EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 329.
(10) EUVL C 317 E, 23.12.2006, s. 474.
(11) EUVL C 117 E, 18.5.2006, s. 235.
(12) EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 95.
(13) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0396.
(14) EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 206.
(15) EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
(16) EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 53.
(17) Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15. maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö