Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2211(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0089/2009

Texte depuse :

A6-0089/2009

Dezbateri :

PV 01/04/2009 - 23
CRE 01/04/2009 - 23

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.24
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0216

Texte adoptate
PDF 256kWORD 74k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Preocupări privind efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătăţii
P6_TA(2009)0216A6-0089/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la problemele de sănătate provocate de câmpurile electromagnetice (2008/2211(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 137, 152 și 174 din Tratatul CE care vizează un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, precum și a sănătății și a siguranței lucrătorilor,

–   având în vedere Recomandarea nr. 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz - 300 GHz)(1) și raportul Comisiei privind punerea în aplicare a acesteia din 1 septembrie 2008 (COM(2008)0532),

–   având în vedere Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice)(2),

–   având în vedere Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora(3) și standardele de siguranță respective armonizate pentru telefoane mobile și antene-releu,

–   având în vedere Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune(4),

–   având în vedere Rezoluția sa din 4 septembrie 2008 privind evaluarea intermediară a planului de acțiune european pentru mediu și sănătate 2004-2010(5),

–   având în vedere poziţia sa din 10 martie 1999 privind propunerea de recomandare a Consiliului referitoare la limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz)(6),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6–0089/2009),

A.   întrucât câmpurile electromagnetice (CEM) există în natură și au fost prezente întotdeauna pe Pământ; întrucât, în ultimele decenii, expunerea la surse CEM create de om crește constant ca urmare a cererii de energie electrică, a tehnologiilor fără fir de vârf și a schimbărilor apărute în organizarea socială, ceea ce implică, în prezent, expunerea tuturor cetățenilor la un amestec complex de câmpuri electrice și magnetice cu diferite frecvențe, atât acasă, cât și la locul de muncă;

B.   întrucât tehnologia aparatelor fără fir (telefoane mobile, Wifi-Wi max-Bluetooth, telefoane cu bază fixă DECT) emite câmpuri electromagnetice (CEM), care pot avea efecte adverse asupra sănătății umane;

C.   întrucât majoritatea cetățenilor europeni, în special tinerii între 10 și 20 de ani, utilizează telefoane mobile, care sunt obiecte utilitare, funcționale și la modă, și întrucât persistă incertitudini cu privire la riscurile posibile pentru sănătate, mai ales pentru persoanele tinere al căror creier este încă în dezvoltare;

D.   întrucât controversele în cadrul comunității științifice referitoare la eventualele riscuri sanitare cauzate de CEM s-au amplificat după 12 iulie 1999 când s-au stabilit limite de expunere a publicului la CEM (de la 0 Hz la 300 GHz) prin recomandarea 1999/519/CE;

E.   întrucât faptul că nu s-a ajuns la concluzii formale din partea comunității științifice nu a împiedicat anumite guverne naționale sau regionale, din cel puțin nouă state membre ale Uniunii Europene, dar și din China, Elveția și Rusia, să stabilească limite de expunere considerate preventive și prin urmare inferioare celor impuse de Comisie și de comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi(7);

F.   întrucât ar trebui creat un echilibru între acțiunile de limitare a expunerii publicului general la câmpuri electromagnetice și ameliorarea calității vieții, în materie de siguranță și securitate, creată de dispozitive care emit CEM;

G.   întrucât printre proiectele științifice, care suscită atât interes, cât și polemici, se numără și studiul epidemiologic INTERPHONE finanțat de Uniune cu fonduri în valoare de 3 800 000 EUR, în special prin al 5-lea program-cadru de cercetare și dezvoltare(8), ale cărui concluzii sunt așteptate din 2006;

H.   întrucât, cu toate acestea, anumite cunoștințe par să întrunească unanimitatea, în special cele care enunță caracterul variabil în funcție de individ al efectelor expunerii la microunde, și necesitatea realizării de teste de expunere în condiții reale în special pentru a evalua efectele non-termice asociate câmpurilor de frecvențe radio (FR) și vulnerabilitatea deosebită a copiilor în cazul expunerii la CEM(9);

I.   întrucât Uniunea a stabilit limite de expunere pentru a proteja lucrătorii împotriva efectelor CEM; întrucât, pe baza principiului precauției, astfel de măsuri ar trebui de asemenea să fie luate de părți ale populației în cauză, cum ar fi rezidenții și consumatorii;

J.   întrucât ancheta specială Eurobarometru privind CEM (nr. 272a din iunie 2007) indică faptul că majoritatea cetățenilor estimează că autoritățile publice nu îi informează în mod corespunzător despre măsurile de protecție împotriva CEM;

K.   întrucât este necesară continuarea cercetărilor în ceea ce privește frecvențele medii și cele extrem de joase, astfel încât să se poată trage concluzii privind efectele acestora asupra sănătății;

L.   întrucât utilizarea imagisticii prin rezonanță magnetică (IRM) nu trebuie să fie amenințată de Directiva 2004/40/CE, deoarece tehnologia IRM este în primul eșalon al cercetării, diagnosticării și tratamentului bolilor care pun în pericol viața pacienților în Europa;

M.   întrucât standardul de siguranță al IRM, denumit IEC/EN 60601-2-33 stabilește valori limită pentru CEM care au fost stabilite, astfel încât să se excludă orice pericol pentru pacienți și lucrători,

1.   îndeamnă Comisia să revizuiască anual baza științifică și caracterul adecvat al limitelor fixate pentru CEM în Recomandarea nr. 1999/519/CE și să raporteze Parlamentului; solicită ca revizuirea să fie întreprinsă de către comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi;

2.   solicită luarea în considerare în special a efectelor biologice atunci când se evaluează impactul potențial asupra sănătății cauzat de radiațiile electromagnetice, mai ales dat fiind faptul că unele studii au găsit cele mai nocive efecte la nivelul cel mai redus; solicită o cercetare activă pentru a aborda potențialele probleme de sănătate prin dezvoltarea de soluții care anulează sau reduc pulsația și modulația amplitudinii frecvențelor utilizate pentru transmisie;

3.   subliniază faptul că ar fi oportun ca, în paralel sau ca alternativă la această modificare a limitelor CEM europene, Comisia să elaboreze, în coordonare cu experți ai statelor membre și ai sectoarelor industriale în cauză (societăți de distribuție a energiei electrice, operatori de telefonie și producători de dispozitive electrice, inclusiv telefoane mobile), un ghid privind opțiunile tehnologice disponibile și eficiente pentru reducerea expunerii unui loc la CEM;

4.   precizează că actorii industriali, precum și administratorii infrastructurilor relevante și autoritățile competente pot să acționeze deja în legătură cu anumiți factori, cum ar fi elaborarea unor prevederi referitoare la distanța între locul în cauză și emițătoare sau altitudinea locului vizat față de altitudinea antenei-releu și direcția antenei emițătoare față de spațiile rezidențiale, pentru a oferi garanții și a proteja populația care locuiește în apropierea acestor echipamente; solicită plasarea optimă a stâlpilor și transmițătoarelor și face apel la partajarea stâlpilor și transmițătoarelor plasate în acest fel de către furnizori, astfel încât să limiteze proliferarea stâlpilor și transmițătoarelor slab poziționate; invită Comisia și statele membre să propună măsuri de utilizare corespunzătoare;

5.   invită statele membre, autoritățile locale și teritoriale să creeze un sistem unic de autorizare pentru instalarea antenelor și a releelor, precum și să includă printre planurile de urbanizare și un plan teritorial pentru dezvoltarea antenelor;

6.   îndeamnă administrațiile responsabile pentru autorizațiile de amplasare a antenelor de telefonie mobilă să ajungă la un acord, împreună cu operatorii de sector, în ceea ce privește partajarea infrastructurilor, cu scopul de a reduce numărul acestora și expunerea populației la CEM;

7.   recunoaște eforturile întreprinse în sectorul comunicațiilor mobile și al altor tehnologii fără fir care emit CEM, în privința evitării efectelor nocive asupra mediului, și în special a abordării problemei schimbărilor climatice;

8.   consideră că, având în vedere înmulțirea acțiunilor în justiție, a măsurilor de tip moratoriu emise de autoritățile publice privind instalarea de echipamente noi care emit CEM, este în interesul general promovarea soluțiilor bazate pe dialogul dintre actorii industriali, factorii de decizie publici, autoritățile militare și asociațiile de locatari în privința criteriilor de instalare a noilor antene GSM sau a liniilor de înaltă tensiune și garantarea respectării unei distanțe specifice determinate de criterii științifice față de acest tip de echipamente cel puțin în cazul școlilor, creșelor, azilurilor de bătrâni, spitalelor;

9.   invită statele membre ca împreună cu operatorii de sector să pună la dispoziția publicului hărți de prezentare a expunerii la linii de înaltă tensiune, radiofrecvențe și microunde, în special cele produse de stâlpii de telecomunicații, releele radio și antenele de telefonie; solicită ca aceste informații să fie expuse pe o pagină de internet pentru a fi consultate ușor de către public și pentru a fi diseminate prin mijloacele de comunicare;

10.   propune Comisiei să evalueze posibilitatea de a folosi o parte din finanțarea dedicată Rețelelor Transeuropene de Energie pentru a studia efectele CEM la frecvențe extrem de joase și în special în liniile de distribuție de energie electrică;

11.   solicită Comisiei să inițieze pe parcursul legislaturii 2009-2014 un program ambițios de biocompatibilitate electromagnetică între undele create în mod artificial și cele emise în mod natural de corpul uman, care să stabilească, în cele din urmă, dacă microundele au efecte nedorite asupra sănătății umane;

12.   invită Comisia să prezinte un raport anual cu privire la nivelul de radiații electromagnetice în UE, a surselor lor, precum și a acțiunilor întreprinse în UE pentru o mai bună protecție a sănătății umane și a mediului;

13.   solicită Comisiei să găsească o soluție pentru a accelera punerea în aplicare a Directivei nr. 2004/40/CE și pentru a garanta astfel protejarea efectivă a lucrătorilor împotriva CEM, așa cum sunt protejați deja împotriva zgomotului(10) și a vibrațiilor(11) prin alte două texte legislative comunitare și să introducă o derogare pentru IRM în conformitate cu articolul 1 din respectiva directivă;

14.   deploră amânarea sistematică din 2006 a publicării concluziilor studiului epidemiologic internațional INTERPHONE, care are ca obiectiv să studieze dacă există o relație între utilizarea telefonului mobil și anumite tipuri de cancer, în special tumorile pe creier, nervul auditiv și glanda parotidă;

15.   subliniază, în acest context, apelul la prudență lansat de coordonatoarea studiului INTERPHONE, doamna Elisabeth Cardis, care, pe baza cunoștințelor actuale, recomandă, în ceea ce privește copiii, să se utilizeze în mod rezonabil telefonul mobil și să se prefere folosirea telefonului fix;

16.   consideră, în orice caz, că este rolul Comisiei, care a contribuit substanțial la finanțarea studiului mondial, să solicite responsabililor proiectului comunicarea motivelor nepublicării definitive a studiului și să informeze de îndată Parlamentul și statele membre în cazul primirii unui răspuns;

17.   sugerează, de asemenea Comisiei, pentru a asigura eficacitatea politică și bugetară, o realocare parțială a finanțării comunitare consacrate studiilor privind CEM pentru inițierea unei campanii generale de sensibilizare a tinerilor europeni cu privire la bunele practici în materie de utilizare a telefonului mobil, cum ar fi utilizarea kiturilor "mâini libere", limitarea duratei apelurilor, închiderea telefoanelor când nu sunt folosite (de exemplu în sălile de clasă) și folosirea telefoanelor în zone cu acoperire bună;

18.   consideră că astfel de campanii de sensibilizare ar trebui, de asemenea, să-i familiarizeze pe tinerii europeni cu riscurile pentru sănătate asociate cu aparatele de uz casnic precum și cu importanța opririi dispozitivelor, mai degrabă decât lăsarea lor în stand-by;

19.   solicită Comisiei și statelor membre să acorde o mai mare finanțare cercetării și dezvoltării pentru evaluarea posibilelor efecte negative pe termen lung ale radiofrecvențelor de telefonie mobilă; solicită, de asemenea, să se intensifice apelurile publice pentru investigarea efectelor nocive ale expunerii multiple la diferite surse de CEM, în special atunci când sunt vizaţi copiii;

20.   propune completarea competențelor Grupului european pentru etică în știință și în noile tehnologii cu o misiune de evaluare a integrității științifice pentru a ajuta Comisia să prevină eventualele situații de risc, de conflict de interese sau chiar de fraudă, care pot apărea într-un context de concurență acerbă în mediul cercetătorilor;

21.   îndeamnă Comisia, recunoscând, totodată, preocuparea publică din multe state membre, să coopereze cu toate părțile interesate relevante, cum ar fi experții naționali, organizațiile neguvernamentale și sectoarele industriale, pentru ameliorarea disponibilității și accesului la informații actualizate și accesibile profanilor referitoare la tehnologiile fără fir și la normele de protecție;

22.   invită Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să fie mai transparente și deschise la dialog cu toate părțile interesate în definirea de standarde;

23.   denunță anumite campanii de comercializare ale operatorilor de telefonie deosebit de agresive cu ocazia sărbătorilor de sfârșit de an și a altor ocazii speciale, cum ar fi vânzarea telefoanelor mobile destinate exclusiv copiilor sau pachetele cu minute gratuite destinate adolescenților;

24.   propune introducerea de către Uniune, în cadrul politicii privind calitatea aerului interior, a studierii aparatelor electrocasnice fără fir, cum ar fi rețelele Wifi pentru accesul la internet, telefoanele pentru telecomunicații digitale fără fir (DECT), care s-au generalizat în ultimii ani în spațiile publice și în locuințe, expunând cetățenii la o emisie continuă de microunde;

25.   solicită, pentru ameliorarea constantă a informării consumatorilor, modificarea normelor tehnice ale Comitetului european de standardizare electrotehnică în vederea impunerii obligației de menționare pe etichete a puterii de emisie și a faptului că orice aparat care funcționează fără fir emite microunde;

26.   invită Consiliul și Comisia, în coordonare cu statele membre și Comitetul Regiunilor, să sprijine punerea în practică a unei norme unice pentru minimizarea expunerii locuitorilor în cazurile de extindere a rețelei de linii de energie electrică de înaltă tensiune;

27.   remarcă faptul că societățile de asigurări au tendința de a exclude acoperirea riscurilor legate de CEM în cadrul polițelor de responsabilitate civilă, ceea ce înseamnă, în mod evident, că asiguratorii europeni pun deja în practică viziunea lor asupra principiului precauției;

28.   invită statele membre să urmeze exemplul Suediei și să recunoască persoanele care suferă de hipersensibilitate electrică ca fiind persoane cu handicap, astfel încât să le acorde o protecție adecvată, precum și egalitate de șanse;

29.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Comitetului Regiunilor și OMS.

(1) JO L 199, 30.7.1999, p. 59.
(2) JO L 159, 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 91, 7.4.1999, p. 10.
(4) JO L 374, 27.12.2006, p. 10.
(5) Texte adoptate, P6_TA(2008)0410.
(6) JO C 175, 21.6.1999, p. 129.
(7) Avizul din 21 martie 2007 adoptat cu ocazia celei de-a 16-a reuniuni a comitetului.
(8) Programul "Calitatea vieții" cu numărul de contract QLK4-1999-01563.
(9) Studiul STOA din martie 2001 privind "efectele psihologice şi asupra mediului ale radiaţiilor electromagnetice neionizate" nr. PE 297.574.
(10) Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerințele minime de securitate și sănătate cu privire la expunerea lucrătorilor la riscuri datorate agenților fizici (zgomot) (JO L 42, 15.2.2003, p. 38).
(11) Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate cu privire la expunerea lucrătorilor la riscuri datorate agenților fizici (vibrații) (JO L 177, 6.7.2002, p. 13).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate