Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0205(AVC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0243/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0243/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 22/04/2009 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0219

Hyväksytyt tekstit
PDF 97kWORD 30k
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg
EY:n sitoutuminen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön N:o 61 ***
P6_TA(2009)0219A6-0243/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 61 hyötyajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista säännöksistä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta (KOM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0675– 7240/2009),

–   ottaa huomioon neuvoston päätöksensä 97/836/EY(1) 4 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0119/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A6-0243/2009),

1.   antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Neuvoston päätös, tehty 27. marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö