Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0219(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0248/2009

Texte depuse :

A6-0248/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.4

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0220

Texte adoptate
PDF 298kWORD 34k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe (versiune codificată) *
P6_TA(2009)0220A6-0248/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (versiune codificată) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

(Procedura de consultare – codificare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0715),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0479/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–   având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0248/2009),

A.   întrucât grupul consultativ de lucru al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate