Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0226(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0249/2009

Внесени текстове :

A6-0249/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.5

Приети текстове :

P6_TA(2009)0221

Приети текстове
PDF 260kWORD 33k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия) *
P6_TA(2009)0221A6-0249/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0796),

–   като взе предвид членове 37 и 133 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0018/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0249/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност