Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0008(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0207/2009

Внесени текстове :

A6-0207/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.6
CRE 22/04/2009 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0222

Приети текстове
PDF 278kWORD 78k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения ***II
P6_TA(2009)0222A6-0207/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (14518/1/2008 – C6-0003/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложенията на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0007) и (COM(2007)0376),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2008)0648),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0207/2009),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове от 9.7.2008 г., P6_TA(2008)0349.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 22 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения
P6_TC2-COD(2006)0008

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) 988/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност