Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0006(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0204/2009

Esitatud tekstid :

A6-0204/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.7
CRE 22/04/2009 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0223

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 78k
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg
Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine: rakendusmäärus ***II
P6_TA(2009)0223A6-0204/2009
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) rakendamise kord (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (14516/4/2008 – C6-0006/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0016) suhtes;

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2008)0647);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0204/2009),

1.   kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, 9.7.2008, P6_TA(2008)0348.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord
P6_TC2-COD(2006)0006

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 987/2009) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika