Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0006(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0204/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0204/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 22/04/2009 - 6.7
CRE 22/04/2009 - 6.7

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0223

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 68k
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen: täytäntöönpanomenettely ***II
P6_TA(2009)0223A6-0204/2009
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14516/4/2008 – C6-0006/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0016),

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2008)0647),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0204/2009),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, 9.7.2008, P6_TA(2008)0348.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä
P6_TC2-COD(2006)0006

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 987/2009.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö