Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0006(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0204/2009

Ingediende teksten :

A6-0204/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/04/2009 - 6.7
CRE 22/04/2009 - 6.7

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0223

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 85k
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg
Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels: toepassingsverordening ***II
P6_TA(2009)0223A6-0204/2009
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 april 2009 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (14516/4/2008 – C6-0006/2009),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0016),

–   gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2008)0647),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0204/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten van 9.7.2008, P6_TA(2008)0348.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 22 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
P6_TC2-COD(2006)0006

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. 987/2009.)

Juridische mededeling - Privacybeleid