Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0006(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0204/2009

Texte depuse :

A6-0204/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.7
CRE 22/04/2009 - 6.7

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0223

Texte adoptate
PDF 379kWORD 40k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Coordonarea sistemelor de securitate socială: regulament de punere în aplicare ***II
P6_TA(2009)0223A6-0204/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (14516/4/2008 – C6-0006/2009),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0016),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2008)0647),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6-0204/2009),

1.   aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, 9.7.2008, P6_TA(2008)0348.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 22 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială
P6_TC2-COD(2006)0006

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în a doua lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 987/2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate