Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0230(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0221/2009

Внесени текстове :

A6-0221/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.8
CRE 22/04/2009 - 6.8

Приети текстове :

P6_TA(2009)0224

Приети текстове
PDF 276kWORD 34k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология ***I
P6_TA(2009)0224A6-0221/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология, предприета от няколко държави-членки (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0814),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, член  169 и член 172, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0468/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 7 април 2009 г., предложението да бъде одобрено във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0221/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 22 април 2009 г. с оглед приемането на Решение№ …/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология, предприета от няколко държави-членки
P6_TC1-COD(2008)0230

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение 912/2009/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност