Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0230(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0221/2009

Esitatud tekstid :

A6-0221/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.8
CRE 22/04/2009 - 6.8

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0224

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 32k
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg
Euroopa metroloogia teadusprogramm ***I
P6_TA(2009)0224A6-0221/2009
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0814);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 169 ja artikli 172 teist lõiku, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0468/2008);

–   võttes arvesse nõukogu esindaja 7. aprilli 2009. aasta kirjas antud kohustust võtta vastu ettepanek muudetud kujul vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu esimesele taandele;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0221/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2009/EÜ ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja arendusprogrammis
P6_TC1-COD(2008)0230

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (otsus nr 912/2009/EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika