Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0230(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0221/2009

Pateikti tekstai :

A6-0221/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/04/2009 - 6.8
CRE 22/04/2009 - 6.8

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0224

Priimti tekstai
PDF 323kWORD 34k
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras
Europos metrologijos mokslinių tyrimų programa ***I
P6_TA(2009)0224A6-0221/2009
Rezoliucija
 Tekstas

2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje Europos metrologijos mokslinių tyrimų programoje (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0814),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 169 straipsnį ir 172 straipsnio antrą pastraipą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0468/2008),

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2009 m. balandžio 7 d. laiške prisiimtą įsipareigojimą priimti pasiūlymą su pakeitimais pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmosios įtraukos nuostatas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6-0221/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 22 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2009/EB dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje Europos metrologijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoje
P6_TC1-COD(2008)0230

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 912/2009/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika