Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0230(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0221/2009

Teksty złożone :

A6-0221/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.8
CRE 22/04/2009 - 6.8

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0224

Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 64k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Europejski Program Badawczo-Rozwojowy w dziedzinie Metrologii ***I
P6_TA(2009)0224A6-0221/2009
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0814),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 169 oraz drugi akapit art. 172 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6–0468/2008),

–   uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 7 kwietnia 2009 r., dotyczące przyjęcia poprawionego wniosku, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze traktatu WE,

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0221/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2009/WE w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich
P6_TC1-COD(2008)0230

(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego decyzji nr 912/2009/WE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności