Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0230(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0221/2009

Texte depuse :

A6-0221/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.8
CRE 22/04/2009 - 6.8

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0224

Texte adoptate
PDF 271kWORD 38k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Programul european de cercetare şi dezvoltare metrologică ***I
P6_TA(2009)0224A6-0221/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunităţii la un program european de cercetare şi dezvoltare metrologică derulat de mai multe state membre (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0814),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 169 şi articolul 172 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6–0468/2008),

–   având în vedere angajamentele reprezentantului Consiliului, exprimate în scrisoarea din 7 aprilie 2009, de a aproba propunerea astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuţă din Tratatul CE;

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0221/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 aprilie 2009 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunităţii la un program european de cercetare şi dezvoltare în metrologie derulat de mai multe state membre
P6_TC1-COD(2008)0230

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 912/2009/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate