Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0220(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0214/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0214/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 22/04/2009 - 6.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0226

Elfogadott szövegek
PDF 472kWORD 221k
2009. április 22., Szerda - Strasbourg
A minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezés *
P6_TA(2009)0226A6-0214/2009

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0775),

–   tekintettel az EK-Szerződés 100. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0511/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A6-0214/2009),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.   felkéri a Bizottságot javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése szerinti módosítására;

3.   felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A Közösségben nagyon jelentős szerepe van a kőolaj- és a kőolajtermék-ellátásnak, jelesül a közlekedés és a vegyipar területén.
(1)  A Közösségben nagyon jelentős szerepe van a kőolaj- és a kőolajtermék-ellátásnak, jelesül a közlekedés, a vegyipar és az energiaipar területén. A kőolaj- és kőolajtermék-ellátás megszakadása vagy a nem megfelelő készletmennyiség komoly pénzügyi veszteségeket okozhat a vállalkozásoknak és megbéníthatja a gazdaság egyéb ágazatait és az uniós polgárok mindennapi életét.
Módosítás2
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A kőolaj továbbra is az egyik legfontosabb elsődleges energiaforrás, és ez a következő évtizedekben sem fog változni. Ugyanakkor egyre nagyobb kihívást fog jelenteni a tagállamok számára, hogy ésszerű áron biztosítsák a folyamatos kőolajellátást.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A termelés növekvő koncentráltsága, a kőolajtartalékok csökkenése, valamint a világ kőolajtermék-fogyasztásának növekedése növeli az ellátási problémák veszélyét.
(2)  A termelés növekvő koncentráltsága, a kőolajtartalékok csökkenése, valamint a világ kőolajtermék-fogyasztásának folyamatos növekedése komolyan növeli az ellátási problémák veszélyét.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Az Európai Unión belüli és azon kívüli kőolajtartalékok felkutatásának és kitermelésének célját szolgáló beruházások kedvező környezetének megteremtése érdekében hozott intézkedések mellett – amelyek lényegesek az olajtartalékok hosszú távú biztosítása érdekében – az olajtartalékok létrehozása bizonyított eszköze az ellátás rövid távú megszakadása ellensúlyozásának.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
(2b)  A tagállamok energiaszükségletük kielégítése szempontjából rendkívüli mértékben függnek a kőolaj-behozataltól.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Az Európai Unió globális szereplő, ezért az energiaellátás biztonságának fokozását célzó politikájának a politikai célkitűzések részét kell képeznie a tagjelölt és szomszédos országokkal fenntartott kapcsolataiban.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
(4b)  A Bizottságnak biztosítania kell, hogy azt a nyolc tagállamot, amely nem tagja a Nemzetközi Energiaügynökségnek1 (IEA), egyenlő mértékben vonják be az Európai Unió által az IEA-val konzultálva elfogadott határozatokba és meghozott intézkedésekbe.
1 Bulgária, Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia és Szlovénia.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)
(4c)  A Nemzetközi Energiaügynökségben tagsággal nem bíró tagállamok érdekeit a Bizottságnak megfelelően kell képviselnie és védenie.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Az Európai Tanács elnöksége a 2007. március 8–9-i brüsszeli üléséről szóló következtetésekben megállapította, hogy egyre fontosabb és sürgetőbb, hogy a Közösség integrált energiapolitikát alakítson ki az európai és a tagállami szinten hozott intézkedések összekapcsolásával.Ennélfogva alapvető fontosságú a különböző tagállami készletezési mechanizmusok egymáshoz közelítése.
(7)  Az Európai Tanács elnöksége a 2007. március 8–9-i brüsszeli üléséről szóló következtetésekben megállapította, hogy egyre fontosabb és sürgetőbb, hogy a Közösség integrált energiapolitikát alakítson ki az európai és a tagállami szinten hozott intézkedések összekapcsolásával.Ennélfogva alapvető fontosságú a különböző tagállami készletezési mechanizmusok összeegyeztethetőségének biztosítása.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Az Európai Tanács 2008. október 15. és 16-i elnökségi következtetései hangsúlyozzák az Unió az iránti vágyát, hogy az energiaellátás megszakadásának esetére szolidaritási mechanizmust hozzon létre a tagállamok között, és az e célból szükséges valamennyi eszköz bevezetését javasolja. A kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezés közösségi szinten koordinált, hatékony rendszere is fontos része az energiával kapcsolatos szolidaritás elve gyakorlati megvalósításának.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A kőolajkészletek rendelkezésre állása és az energiaszolgáltatás védelme lényeges összetevői a tagállamok és a Közösség közbiztonságának. Közelebb kerülhetünk ezekhez a célokhoz, ha központi készletező szervezeteket vagy szolgálatokat hozunk létre a Közösségen belül.Ha a kőolajkészleteket a Közösségen belül bárhol tárolhatja az ebből a célból létrehozott központi szervezet vagy szolgálat, akkor annak lehetővé tételéhez, hogy a tagállamok optimálisan és a végfogyasztókra hárított tárolási költségek enyhítésével alakíthassák ki központi készletező szerveik belső jogi jogállását, elegendő megtiltani, hogy az említett készletezés haszonszerzési céllal történjen.
(8)  A kőolajkészletek rendelkezésre állása és az energiaszolgáltatás védelme lényeges összetevői a tagállamok és a Közösség közbiztonságának.Aközponti készletezőszervezetek vagyszolgálatok Közösségenbelüli létrehozása hozzájárulna e célok költséghatékony megvalósításához.Ha a kőolajkészleteket a Közösségen belül bárhol tárolhatja az ebből a célból létrehozott központi szervezet vagy szolgálat,a tagállamok számára lehetővékell tenni, hogy optimálisan és a végfogyasztókra hárított tárolási költségek enyhítésével alakíthassák ki központi készletező szerveik belső jogi jogállásátés azon feltételeket, amelyek alapján készleteik tárolását más tagállamra vagy más készletező szervre bízzák.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  A végfelhasználóikra nehezedő pénzügyi teher könnyítése érdekében a tagállamoknak a központi készletezési szervek között szorosabb együttműködésről, valamint regionális készletezési szervek létrehozásáról kell gondoskodniuk.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Tekintettel a kőolajkészletekre vonatkozó közösségi szabályozás céljaira, egyes tagállamok ezekhez hozzáadódó biztonsággal kapcsolatos aggályaira, valamint a tagállamok közötti szigorú és átlátható szolidaritási mechanizmusok kialakítására irányuló szándékra, a központi szervek közvetítő nélküli tevékenységét az adott tagállam területére szükséges korlátozni.
törölve
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A válsághelyzetekkel kapcsolatos politika végrehajtásával összefüggő igények, a tagállami készletezési mechanizmusok közelítése, valamint annak szükségessége miatt, hogy a készletek mennyisége(különösen válság esetén) áttekinthetőbb legyen, a tagállamoknak és a Közösségnek az e készletek feletti fokozottabb ellenőrzést lehetővé tevő eszközökkel kell rendelkezniük.
(12)  A válsághelyzetekkel kapcsolatos politika végrehajtásával összefüggő igények, a tagállami készletezési mechanizmusok összeegyeztethetőségének biztosítása, valamint annak szükségessége miatt, hogy a készletek mennyisége(különösen válság esetén) áttekinthetőbb legyen, a tagállamoknak az e készletek feletti fokozottabb ellenőrzést lehetővé tevő eszközökkel kell rendelkezniük.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  Noha elegendő rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára, hogy megválaszthassák a saját földrajzi és szervezeti jellemzőikhez leginkább illő készletezési szabályokat, minden szükséges mechanizmust be kell vezetni annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Bizottságnak bármikor pontos és megbízható adatokat nyújtsanak a készletek szintjéről.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
(12b)  Meg kell erősíteni a tagállamok szerepét a vészhelyzetek esetére szolgáló, kötelező olajkészletek fenntartásában és kezelésében.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A Közösségen belüli kőolajellátás biztonságának fokozása érdekében indokolt, hogy a tagállamok vagy a központi szervek által tulajdonosként megszerzett készleteknek (az úgynevezett "speciális készletek") – amelyek létrehozására a tagállamok erre vonatkozó döntése alapján kerül sor – mennyisége a válság idején ténylegesen fennálló szükségletekhez igazodjon.Ezenkívül szükséges, hogy e készletek jogállása egyedi legyen, amely garantálja teljes rendelkezésre állásukat válság esetén.Ebből a célból az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell az ahhoz szükséges intézkedések meghozataláról, hogy feltétel nélkül kivonják a szóban forgó készleteket a hatósági végrehajtási eljárások hatálya alól.
(14)  A Közösségen belüli kőolajellátás biztonságának fokozása érdekében indokolt, hogy a rendelkezésre álló készletek – ezen irányelvvel összhangban – elegendőek legyenek a szükségletek fedezésére legalább a meghatározott időtartamra.Ezenkívül szükséges, hogy e készletek jogállása egyedi legyen, amely garantálja teljes rendelkezésre állásukat válság esetén.Ebből a célból az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell az ahhoz szükséges intézkedések meghozataláról, hogy feltétel nélkül kivonják a szóban forgó készleteket a hatósági végrehajtási eljárások hatálya alól.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  A jelenlegi helyzetben indokolt a kötelezően az említett központi szervek vagy a tagállamok tulajdonában tárolandó készletek mennyiségének meghatározását az érintett tagállamok független döntésére bízni.
(15)  A jelenlegi helyzetben indokolt a kötelezően az említett központi szervek vagy a tagállamok tulajdonában tárolandó készletek mennyiségének előzetes meghatározását az érintett tagállamok független döntésére bízni.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Úgy tűnik, a készletekről szóló kimutatásoknak a 2006/67/EK irányelvben szereplő gyakorisága és rendelkezésre bocsátási határideje nem követi a világ más részein létrehozott különböző kőolaj-készletezési rendszerekben kialakított megoldásokat.Az energiaárak növekedésének makrogazdasági hatásairól szóló állásfoglalásában az Európai Parlament kinyilvánította, hogy támogatja a tájékoztatás gyakoribbá tételét.
(18)  Úgy tűnik, a készletekről szóló kimutatásoknak a 2006/67/EK irányelvben szereplő gyakorisága és rendelkezésre bocsátási határideje nem követi a világ más részein létrehozott különböző kőolaj-készletezési rendszerekben kialakított megoldásokat.Az energiaárak növekedésének makrogazdasági hatásairól szóló állásfoglalásában az Európai Parlament kinyilvánította, hogy támogatja a tájékoztatás gyakoribbá tételét. Ugyanakkor biztosítani kell azt, hogy az adatok pontosak legyenek, és ne legyen szükség ezek heti vagy havi korrekciójára, ami továbbra is gyakran előfordul az Európai Unióban.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Ugyanebből a célból a statisztikai kimutatások készítésének és közlésének kötelezettségét ki kell terjeszteni a biztonsági és a speciális készleteken kívüli készletekre is, és rendelkezni kell e kimutatások közlésének heti rendszerességéről.
(21)  Ugyanebből a célból a statisztikai kimutatások készítésének és közlésének kötelezettségét ki kell terjeszteni a biztonsági és a speciális készleteken kívüli készletekre is, és rendelkezni kell e kimutatások közlésének havi rendszerességéről. A kereskedelmi olajkészletekről történő heti jelentéstétel hatékonyságáról szóló megvalósíthatósági tanulmány függvényében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a tagállamok számára előírhassa a heti jelentéstételi kötelezettséget, amennyiben biztosítható, hogy utólag csak kisebb kiigazítások lesznek szükségesek, és hogy ez jelentős előnyökkel jár a piaci átláthatóság tekintetében.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  A Bizottsággal közölt kimutatásokban előfordulhatnak eltérések vagy tévedések. Indokolt tehát, hogy a Bizottság szolgálatai által alkalmazott vagy megbízott személyek ellenőrizzék a készletek tényleges mennyiségét és a tagállami hatóságok által hivatkozott dokumentumokat.
(23)  A Bizottsággal közölt kimutatásokban előfordulhatnak eltérések vagy tévedések. Indokolt tehát, hogy a Bizottság szolgálatai által alkalmazott vagy megbízott személyek a kinevezett tagállami ellenőrző hatóságokkal együtt, megalapozott gyanú esetén, ellenőrizzék a készletek tényleges mennyiségét és a tagállami hatóságok által hivatkozott dokumentumokat.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  Az egyéneknek a személyes adatok tagállamok általi kezelése vonatkozásában való védelmére a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a személyes adatok Bizottság általi kezelése vonatkozásában való védelmére pedig a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozik. Ezek a jogi aktusok megkövetelik, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű célból történjen, és hogy a véletlenül gyűjtött személyes adatokat haladéktalanul semmisítsék meg.
(25)  Az egyéneknek a személyes adatok tagállamok általi kezelése vonatkozásában való védelmére a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a személyes adatok Bizottság általi kezelése vonatkozásában való védelmére pedig a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozik. Ezen irányelv rendelkezéseit a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  Mivel egyfelől közösségi szinten nincs egységesen meghatározva a speciális készletek kötelező minimális mennyisége, másfelől ez az irányelv számos új mechanizmust vezet be, indokolt végrehajtását a hatályba lépését követően viszonylag gyorsan értékelni.
(29)  Mivel egyfelől közösségi szinten nincs egységesen meghatározva a speciális készletek kötelező minimális mennyisége, és figyelembe véve az olajpiac átláthatóságának növelését szolgáló – nevezetesen a kereskedelmi olajkészletekről történő heti jelentéstétel útján megvalósuló – intézkedések költségeire és hasznára irányuló jelenlegi tanulmányt, másfelől pedig ez az irányelv számos új mechanizmust vezet be, indokolt végrehajtását a hatályba lépését követően legalább három éven belül értékelni.
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)"a készletek forgalomba hozatalára irányuló hatályos nemzetközi döntés": a Nemzetközi Energiaügynökség Kormányzótanácsának hatályban lévő olyan döntése, amely valamely tagállam kőolaj- vagy kőolajtermék-készleteinek forgalomba hozatalára irányul;
e)"a készletek forgalomba hozatalára irányuló hatályos nemzetközi döntés": a Nemzetközi Energiaügynökség Kormányzótanácsának hatályban lévő olyan döntése, amely a Nemzetközi Energiaügynökség valamely tagállama kőolaj- vagy kőolajtermék-készleteinek forgalomba hozatalára irányul;
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – l a pont (új)
la) "vészhelyzet": azon körülmények, amikor a kőolaj- vagy kőolajtermék-ellátás jelentős zavara áll fenn;
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az ebben a cikkben szereplő kötelezően tárolandó mennyiségek kiszámításának módszerei és módja a 24. cikk(2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban módosíthatók.
(4)  Az ebben a cikkben szereplő kötelezően tárolandó mennyiségek kiszámításának módszerei és módja a 24. cikk(2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban, illetve a szakértőkkel és az érdekeltekkel folytatott konzultációt követően módosíthatók.
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
(3)  A készletek mennyiségének az(1) és a(2) bekezdésben meghatározott kiszámítási módszerei és módjai a 24. cikk(2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban módosíthatók.
(3)  A készletek mennyiségének az(1) és a(2) bekezdésben meghatározott kiszámítási módszerei és módjai a 24. cikk(2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban, illetve a szakértőkkel és az érdekeltekkel folytatott konzultációt követően módosíthatók.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A tagállamok gondoskodnak a területükön található biztonsági és a 9. cikk szerinti speciális készletekhez való fizikai hozzáférésnek és a készletek rendelkezésre állásának folyamatosságáról.Megállapítják az említett készletek azonosításának, könyvelésének és ellenőrzésének azon módszereit, amelyek lehetővé teszik e készletek bármely időpontban való ellenőrzését.Külön könyvelést kell vezetni azokról a biztonsági és speciális készletekről, amelyek a gazdasági szereplők tulajdonában lévő készletek részét képezik vagy e készletekkel együtt vannak tárolva.
(1)  A tagállamok gondoskodnak a területükön található biztonsági és a 9. cikk szerinti speciális készletekhez való fizikai hozzáférésnek és a készletek rendelkezésre állásának folyamatosságáról.Megállapítják az említett készletek azonosításának, könyvelésének és ellenőrzésének azon módszereit, amelyek lehetővé teszik e készletek bármely időpontban való ellenőrzését. Ezen intézkedéseket a Bizottság előzetes beleegyezésével határozzák meg. Külön könyvelést kell vezetni azokról a biztonsági és speciális készletekről, amelyek a gazdasági szereplők tulajdonában lévő készletek részét képezik vagy e készletekkel együtt vannak tárolva.
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  Minden tagállam összeállítja és folyamatosan naprakészen vezeti azoknak a saját célra tárolt biztonsági készleteknek a részletes jegyzékét, amelyek nem tartoznak a 9. cikk szerinti speciális készletek körébe. Ez a jegyzék elsősorban azokat az adatokat tartalmazza, amelyek lehetővé teszik a szóban forgó készletek pontos helyének megállapítását, valamint azok mennyiségének, tulajdonosának és az energiastatisztikáról szóló, …-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsirendelet C. melléklete 3.1. pontja első bekezdése szerinti pontos jellegének meghatározását.
(1)  Minden tagállam összeállítja és havi rendszerességgel folyamatosan naprakészen vezeti azoknak a saját célra tárolt biztonsági készleteknek a részletes jegyzékét, amelyek nem tartoznak a 9. cikk szerinti speciális készletek körébe. Ez a jegyzék elsősorban a raktárral, finomító üzemmel, illetve tároló-létesítményekkel kapcsolatos adatokat tartalmazza, ahova a szóban forgó készleteket elhelyezik, valamint azok mennyiségének, tulajdonosának és az energiastatisztikáról szóló, 2008. október 22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsirendelet* C. melléklete 3.1. pontja első bekezdése szerinti pontos jellegét.
* HL L 304., 2008.11.14., 1. o.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Az érintett tagállam a naptári év utolsó napján tárolt készletek jegyzékének másolatát megküldi a Bizottságnak, azon naptári évet követő harminc napon belül, amelyre a jegyzék vonatkozik.
Az érintett tagállam a naptári év utolsó napján tárolt készletek jegyzékének másolatát megküldi a Bizottságnak, azon naptári évet követő negyvenöt napon belül, amelyre a jegyzék vonatkozik.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
A Bizottság biztosítja a jegyzékben foglalt egyedi adatok bizalmasságának megőrzését.
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
Abban az esetben, ha egy megállapodás e kötelezettséget átruházza arra a tagállamra, amelynek területén a készletek találhatók, vagy az említett tagállam által létrehozott központi készletezési szervre, ennek a megállapodásnak olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek meghatározzák:
a) a tagállam vagy a központi készletezési szerv arra irányuló felelősségét, hogy bármikor pontos adatokat biztosítson a készletek szintjéről;
b) a területén megszerzett, létrehozott, fenntartott vagy kezelt biztonsági készleteknek az e feladatokat átruházó tagállamhoz való juttatására vonatkozó időkeretet;
c) hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat arra az esetre, ha a tagállam vagy a központi készletezési szerv nem teljesíti a megállapodásban foglalt feltételeket.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – b pont
b)legalább hat hónappal azelőtt, hogy felkínálja szolgáltatásait a gazdasági szereplőknek, nyilvánosságra kell hoznia az erre vonatkozó feltételeket.
b)legalább három hónappal azelőtt, hogy felkínálja szolgáltatásait a gazdasági szereplőknek, nyilvánosságra kell hoznia az erre vonatkozó feltételeket.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés - b pont
b)egy vagy több olyan központi készletező szervnek,amely(ek)képesek ilyen készleteket tárolni, vagy
b)egy vagy több olyan központi készletező szervnek, amely(ek) képesek ilyen készleteket tárolni feltéve, hogy az érintett tagállam és a készleteket a későbbiekben tároló tagállam szerződést köt egymással, vagy
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A tagállamok visszavonhatatlan kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy fogyasztási napok számában meghatározott minimális mennyiségű, és az ebben a cikkben szereplő feltételeknek megfelelő kőolajkészleteket(a továbbiakban: speciális készletek) tárolnak.
(1)  A tagállamok kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy fogyasztási napok számában meghatározott minimális mennyiségű, és az ebben a cikkben szereplő feltételeknek megfelelő kőolajkészleteket(a továbbiakban: speciális készletek) tárolnak.
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezetés
(3)  Speciális készletek kizárólag az alábbi, az energiastatisztikáról szóló, …-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet B. melléklete 4. pontjában meghatározott termékekből tárolhatók:
(3)  Speciális készletek kizárólag az alábbi termékekből tárolhatók, amelyeknek meg kell felelniük a különösen az 1099/2008/EK rendelet B. melléklete 4. pontjában meghatározott üzemanyagokra vonatkozó normákról és a környezetvédelemről szóló közösségi jogszabályoknak:
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
(5)  A speciális készletek tárolását elhatározó tagállam értesíti a Bizottságot arról, hogy mely termékekből és milyen mennyiségben vállalja visszavonhatatlanul állandó készletek tárolását; az értesítést közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.Az értesítésben megadott minimális mennyiség egységesen alkalmazandó a tagállam által tárolt speciális készletek valamennyi típusára.
(5)  A speciális készletek tárolását elhatározó tagállam értesíti a Bizottságot arról, hogy mely termékekből, milyen mennyiségben és mely időtartamra vállalja az állandó készletek tárolását; az értesítést közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.Az értesítésben megadott minimális mennyiség egységesen alkalmazandó a tagállam által tárolt speciális készletek valamennyi típusára.
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  Minden tagállam részletes és folyamatosan naprakésszé tett jegyzéket vezet a területén tárolt valamennyi speciális készletről.Ez a jegyzék különösen azokat az adatokat tartalmazza, amelyek lehetővé teszik a szóban forgó készletek pontos helyének meghatározását.
(1)  Minden tagállam részletes és havi rendszerességgel folyamatosan naprakésszé tett jegyzéket vezet a területén tárolt valamennyi speciális készletről.Ez a jegyzék különösen azokat az adatokat tartalmazza, amelyek a raktárral, finomító üzemmel vagy a tárolási lehetőségekkel kapcsolatosak, ahova a szóban forgó készleteket elhelyezik.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A tagállam a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül megküldi a Bizottság szolgálatainak az általuk kért jegyzék másolatát;a jegyzékmásolatok megküldését azon évet követő tíz évig lehet kérni, amelyre a kért adatok vonatkoznak.
A tagállam a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül megküldi a Bizottság szolgálatainak az általuk kért jegyzék másolatát;a jegyzékmásolatok megküldését azon évet követő három évig lehet kérni, amelyre a kért adatok vonatkoznak.
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)
A tagállamok és valamely központi készletezési szerv között létrejött valamennyi megállapodásnak olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek meghatározzák
a) a tagállam vagy a központi készletezési szerv azon felelősségét, hogy bármikor pontos adatokat biztosítson a készletek szintjéről;
b) a területén megszerzett, létrehozott, fenntartott vagy kezelt biztonsági készleteknek az e feladatokat átruházó tagállamhoz való juttatására vonatkozó időkeretet;
c) hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat arra az esetre, ha a tagállam vagy a központi készletezési szerv nem teljesíti a megállapodásban foglalt feltételeket.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk
1.  A tagállamok közlik a Bizottsággal a területükön tárolt kereskedelmi készletek mennyiségéről hetente készített statisztikai kimutatásokat.Ennek során gondoskodnak az adatok bizalmas jellegének védelméről, és tartózkodnak a szóban forgó készletek tulajdonosai nevének említésétől.
(1)  A tagállamok közlik a Bizottsággal a területükön tárolt kereskedelmi készletek mennyiségéről havonta készített statisztikai kimutatásokat.Ennek során gondoskodnak az adatok bizalmas jellegének védelméről, és tartózkodnak a szóban forgó készletek tulajdonosai nevének említésétől.
2.  A Bizottság a tagállamok által neki küldött kimutatások alapján hetente statisztikai kimutatást készít a Közösség területén tárolt kereskedelmi készletekről, megjelölve az összesített mennyiségeket.
(2)  A Bizottság a tagállamok által neki küldött kimutatások alapján havonta statisztikai kimutatást készít a Közösség területén tárolt kereskedelmi készletekről, megjelölve az összesített mennyiségeket.
3.  A Bizottság a 24. cikk(2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban megállapítja az(1) és a(2) bekezdés végrehajtásának szabályait.
(3)  A Bizottság a 24. cikk(2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban megállapítja az(1) és a(2) bekezdés végrehajtásának szabályait.
(3a)  Ha a hetente készített statisztikai kimutatások megvalósíthatóságára és hatékonyságára vonatkozó mélyreható elemzés azt igazolja, hogy ezek jelentős előnyökkel járnak a piaci átláthatóság tekintetében, továbbá hogy az ily módon szerzett adatok jelentősebb utólagos kiigazítást nem kívánnak meg, a Bizottság a 23. cikkben említett felülvizsgálatot követően a havi rendszeresség helyett előírhatja a hetente készített statisztikai kimutatást.
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság szolgálatai bármikor ellenőrizhetik a tagállamokban a biztonsági és a speciális készleteket.Az ellenőrzések előkészítése során tanácsot kérhetnek az egyeztető csoporttól.
(1)  A Bizottság szolgálatai alapos gyanú esetén ellenőrizhetik a tagállamokban a biztonsági és a speciális készleteket.Az ellenőrzések előkészítése során tanácsot kérhetnek az egyeztető csoporttól.
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az(1) bekezdésben említett ellenőrzések nem irányulhatnak személyes adatok gyűjtésére.Az ellenőrzések során felmerülő személyes adatokat nem lehet összegyűjteni, sem figyelembe venni; ha összegyűjtésükre véletlenül mégis sor kerül, haladéktalanul meg kell semmisíteni őket.
(2)  Az(1) bekezdésben említett ellenőrzések nem irányulhatnak személyes adatok feldolgozására.Az ellenőrzések során felmerülő személyes adatokat nem lehet összegyűjteni, sem figyelembe venni; ha összegyűjtésükre véletlenül mégis sor kerül, haladéktalanul meg kell semmisíteni őket.
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés
(4)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az (1) bekezdésben említett ellenőrzések során a területükön lévő biztonsági és speciális készletek tárolásáért és kezeléséért felelős személyek együttműködjenek a Bizottság szolgálatai által alkalmazott vagy megbízott személyekkel.
(4)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az (1) bekezdésben említett ellenőrzések során a területükön lévő biztonsági és speciális készletek tárolásáért és kezeléséért felelős személyek együttműködjeneka Bizottság szolgálatai által alkalmazott vagy megbízott, felhatalmazással rendelkező személyekkel.
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés
(7)  A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a biztonsági és a speciális készletekkel kapcsolatos adatokat, nyilvántartásokat, kimutatásokat és dokumentumokat legalább tíz évig megőrizzék.
(7)  A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a biztonsági és a speciális készletekkel kapcsolatos adatokat, nyilvántartásokat, kimutatásokat és dokumentumokat legalább három évig megőrizzék.
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 és 4 bekezdés
(3)  Ha van hatályos nemzetközi döntés a készletek forgalomba hozataláról, akkor minden érintett tagállam felhasználhatja a biztonsági és a speciális készleteit az ebből a döntésből fakadó nemzetközi kötelezettségei teljesítésére.Ilyen esetekben a tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, amely összehívhatja az egyeztető csoport ülését, vagy elektronikus úton ennek tagjaihoz fordulhat, különösen a forgalomba hozatal hatásainak értékelése céljából.
(3)   A Bizottság szorosan együttműködik más nemzetközi szervezetekkel, amelyek hatáskörrel rendelkeznek a készletek forgalomba hozatalára vonatkozó döntés meghozatalára, és világszerte megerősíti e kérdések többoldalú és kétoldalú koordinálását. Ha van hatályos nemzetközi döntés a készletek forgalomba hozataláról, akkor minden érintett tagállam felhasználhatja a biztonsági és a speciális készleteit az ebből a döntésből fakadó nemzetközi kötelezettségei teljesítésére.Ilyen esetekben a tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, amely összehívhatja az egyeztető csoport ülését, vagy elektronikus úton ennek tagjaihoz fordulhat, különösen a forgalomba hozatal hatásainak értékelése céljából.
(4)  Ha nehézségek adódnak a Közösség vagy egy tagállam kőolaj- vagy kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére a lehető leghamarabb összehívja az egyeztető csoport ülését.Az egyeztető csoport megvizsgálja a kialakult helyzetet. A Bizottság megállapítja, hogy bekövetkezett-e az ellátás súlyos mértékű megszakadása.
(4)  Ha nehézségek adódnak a Közösség vagy egy tagállam kőolaj- vagy kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére a lehető leghamarabb összehívja az egyeztető csoport ülését. Minden tagállam gondoskodik arról, hogy az ülés összehívását követően 24 órán belül személyesen vagy elektronikus úton képviseltetni tudja magát az egyeztető csoport ülésén. Az egyeztető csoport a tagállamok közötti szolidaritás elvére vonatkozó kötelezettségvállalás, valamint a gazdasági és társadalmi hatás objektív értékelése alapján megvizsgálja a kialakult helyzetet. A Bizottság az egyeztető csoport véleménye alapján megállapítja, hogy bekövetkezett-e az ellátás súlyos mértékű megszakadása.
Ha a Bizottság megállapítja az ellátás súlyos mértékű megszakadását, akkor engedélyezheti az érintett tagállamok által e célból javasolt mennyiségek egy részének vagy egészének forgalomba hozatalát.
Ha a Bizottság megállapítja az ellátás súlyos mértékű megszakadását, akkor engedélyezheti az érintett tagállamok által e célból javasolt mennyiségek egy részének vagy egészének forgalomba hozatalát.
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk
A Bizottság a hatályba lépését követő három éven belül értékeli az irányelv alkalmazását; ennek keretében különösen azt vizsgálja meg, hogy indokolt-e valamennyi tagállam számára kötelezően tárolandó minimális mennyiséget előírni a speciális készletek vonatkozásában.
A Bizottság a hatályba lépését követő legkésőbb három éven belül értékeli az irányelv alkalmazását; ennek keretében különösen azt vizsgálja meg, hogy
a) a készletekre vonatkozó adatok pontosak és időben beérkeztek-e;
b) a kereskedelmi olajkészletek szintjéről heti vagy havi rendszerességgel tegyenek jelentést;
c) indokolt-e valamennyi tagállam számára hosszabb időszakra vonatkozóan, kötelezően tárolandó minimális mennyiséget előírni a speciális készletek vonatkozásában.
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 20… december 31-ig megfeleljenek.E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.
(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 20… december 31-ig megfeleljenek, kivéve azon tagállamokat, amelyekre az uniós csatlakozásról szóló szerződés értelmében kőolaj- vagy kőolajtermékeik tartalékképzésére átmeneti időszak alkalmazandó, és amelyek számára a végrehajtás határidejét az átmeneti időszak lejáratának időpontjában szabták meg.E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
III. melléklet – 11 bekezdés
A számítás során a tagállamok 10 %-kal csökkentik az előbbiek szerint kiszámított mennyiséget.Ezt a csökkentést az adott számítás során figyelembe vett mennyiségek összesített értékére kell alkalmazni.
A számítás során a tagállamok 5%-kal csökkentik az előbbiek szerint kiszámított mennyiséget.Ezt a csökkentést az adott számítás során figyelembe vett mennyiségek összesített értékére kell alkalmazni.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat