Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0801(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0193/2009

Ingediende teksten :

A6-0193/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/04/2009 - 6.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0228

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 29k
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg
Europees netwerk voor de bescherming van prominenten *
P6_TA(2009)0228A6-0193/2009

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 april 2009 over het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/956/JBZ van de Raad tot oprichting van een Europees netwerk voor de bescherming van prominenten (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden (16437/2008),

–   gelet op artikel 30, lid 1, onder a) en c) en artikel 34, lid 2, onder c), van het EU­Verdrag,

–   gelet op artikel 39, lid 1, van het EU­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0029/2009),

–   gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0193/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Juridische mededeling - Privacybeleid