Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0008(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0200/2009

Внесени текстове :

A6-0200/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.13
CRE 22/04/2009 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0229

Приети текстове
PDF 343kWORD 39k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Национални програми за преструктуриране на сектора на памука *
P6_TA(2009)0229A6-0200/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 637/2008 по отношение на националните програми за преструктуриране на сектора на памука (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0037),

–   като взе предвид Акта за присъединяване от 1979 г. и по-специално параграф 6 от приложения към него Протокол № 4 относно памука,

–   като взе предвид член 37, параграф 2, трета алинея от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0063/2009),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0200/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)
1а) Реформата, влязла в сила на 1 януари 2006 г., доведе до драстично намаляване на производството на памук в Испания, което изложи на сериозен риск оцеляването на сектора, и това наложи незабавно преструктуриране на памукопреработвателната промишленост.
Правна информация - Политика за поверителност