Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0008(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0200/2009

Předložené texty :

A6-0200/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.13
CRE 22/04/2009 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0229

Přijaté texty
PDF 347kWORD 42k
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk
Národní programy restrukturalizace odvětví bavlny *
P6_TA(2009)0229A6-0200/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny (KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0037),

  s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979 a zejména na odstavec 6 protokolu č. 4 o bavlně připojeného k uvedenému aktu,

  s ohledem na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0063/2009),

  s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0200/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Reforma, která vstoupila v platnost 1. ledna 2006, vedla k výraznému snížení produkce bavlny ve Španělsku, což vážně ohrozilo existenci celého odvětví a znamenalo nutnost okamžitě restrukturalizovat odvětví vyzrňování.
Právní upozornění - Ochrana soukromí