Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0008(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0200/2009

Teksty złożone :

A6-0200/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.13
CRE 22/04/2009 - 6.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0229

Teksty przyjęte
PDF 347kWORD 38k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny *
P6_TA(2009)0229A6-0200/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0037),

–   uwzględniając Akt przystąpienia z 1979 r., w szczególności ust. 6 załączonego do niego Protokołu nr 4 w sprawie bawełny,

–   uwzględniając art. 37 ust. 2 akapit trzeci traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6–0063/2009),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0200/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1a preambuły (nowy)
(1a)  Reforma, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2006 r., doprowadziła do drastycznego obniżenia poziomu produkcji bawełny w Hiszpanii, co spowodowało poważne zagrożenie dla przetrwania sektora, wywołując konieczność natychmiastowej restrukturyzacji branży odziarniania.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności