Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0008(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0200/2009

Texte depuse :

A6-0200/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.13
CRE 22/04/2009 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0229

Texte adoptate
PDF 265kWORD 40k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Programele naţionale de restructurare pentru sectorul bumbacului*
P6_TA(2009)0229A6-0200/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 în ceea ce priveşte programele naţionale de restructurare pentru sectorul bumbacului (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0037),

–   având în vedere Actul de aderare din 1979, în special alineatul (6) din Protocolul nr. 4 privind bumbacul anexat la acesta,

–   având în vedere articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0063/2009),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0200/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1a (nou)
(1a)  Reforma intrată în vigoare la 1 ianuarie 2006 a avut ca efect o diminuare drastică a producţiei de bumbac în Spania, punând în pericol în mod grav însăşi posibilitatea de supravieţuire a sectorului, ceea ce a determinat restructurarea imediată a sectorului de egrenare a bumbacului.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate