Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0008(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0200/2009

Predkladané texty :

A6-0200/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.13
CRE 22/04/2009 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0229

Prijaté texty
PDF 350kWORD 39k
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg
Národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny *
P6_TA(2009)0229A6-0200/2009

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 637/2008 týkajúce sa národných reštrukturalizačných programov pre sektor bavlny (KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0037),

–   so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 1979, a najmä na odsek 6 k nemu pripojeného protokolu č. 4 o bavlne,

–   so zreteľom na článok 37 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0063/2009),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0200/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Reforma, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2006, spôsobila výrazné zníženie výroby bavlny v Španielsku, čo vážne ohrozilo existenciu tohto sektora, čím sa stala nevyhnutnou okamžitá reštrukturalizácia sektora odzrňovania.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia