Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2010(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0192/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0192/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 22/04/2009 - 6.15

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0231

Elfogadott szövegek
PDF 200kWORD 33k
2009. április 22., Szerda - Strasbourg
2/2009. sz. költségvetés-módosítási tervezet
P6_TA(2009)0231A6-0192/2009

Az Európai Parlament 2009. április 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2008. december 18-án fogadtak el véglegesen(2),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által 2009. február 2-án előterjesztett 2/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2009)0032),

–   tekintettel a Tanács által 2009. február 26-án megállapított 2/2009. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (6953/2009 – C6-0077/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0192/2009),

A.   mivel a 2009-es általános költségvetésre vonatkozó 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet az alábbi elemeket tartalmazza: az egységes európai égbolt – légiforgalmi irányítási kutatás (SESAR) közös vállalkozás és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) létszámterve, az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) létszámtervének módosítása, valamint a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyeléssel (GMES) kapcsolatos előkészítő intézkedésre vonatkozó költségvetési megjegyzések módosítása,

B.   mivel a 2/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési módosításoknak az előírások szerinti belefoglalása a 2009. évi költségvetésbe,

1.   tudomásul veszi a 2/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet;

2.   módosítás nélkül jóváhagyja a 2/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(2) HL L 69., 2009.3.13.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat