Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2017(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0194/2009

Esitatud tekstid :

A6-0194/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.16

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0232

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 30k
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 3/2009 projekt
P6_TA(2009)0232A6-0194/2009

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 3/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eelkõige selle artikleid 37 ja 38,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2008(2);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 6. märtsil 2009. aastal esitatud Euroopa Liidu 2009. aasta esialgset paranduseelarve projekti nr 3/2009 (KOM(2009)0110);

–   võttes arvesse nõukogu 30. märtsil 2009. aastal koostatud paranduseelarve nr 3/2009 projekti (8153/2009 – C6-0118/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0194/2009),

A.   arvestades, et 2009. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 3 projekt hõlmab omavahendite süsteemi ümberkohandamist tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2007 vastavalt 7. juuni 2007. aasta otsusele 2007/436/EÜ, Euratom;

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 3/2009 projekti eesmärk on lisada nimetatud eelarvelised kohandused ametlikult 2009. aasta eelarvesse,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 3/2009 esialgse projekti;

2.   kiidab paranduseelarve nr 3/2009 projekti muutmata kujul heaks;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2009.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika