Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2017(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0194/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0194/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 22/04/2009 - 6.16

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0232

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 33k
2009. április 22., Szerda - Strasbourg
3/2009. számú költségvetés-módosítása
P6_TA(2009)0232A6-0194/2009

Az Európai Parlament 2009. április 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. Szakasz - Bizottság (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2008. december 18-án fogadtak el véglegesen(2),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2009. március 6-án előterjesztett 3/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2009)0110),

–   tekintettel a Tanács által 2009. március 30-án megállapított, 3/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre (8153/2009 – C6-0118/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0194/2009),

A.   mivel a 2009-es általános költségvetésre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítási tervezet az alábbi elemeket tartalmazza: a saját források rendszerének a 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom határozatnak megfelelő kiigazítása 2007. január 1-jei visszamenőleges hatállyal,

B.   mivel a 3/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési módosításoknak a 2009. évi költségvetésbe történő, előírások szerinti belefoglalása,

1.   tudomásul veszi a 3/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet;

2.   módosítás nélkül jóváhagyja a 3/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(2) HL L 69., 2009.3.13.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat