Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2017(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0194/2009

Pateikti tekstai :

A6-0194/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/04/2009 - 6.16

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0232

Priimti tekstai
PDF 197kWORD 33k
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 3/2009 projektas
P6_TA(2009)0232A6-0194/2009

2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2009 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2009 projekto, III skirsnis – Komisija (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2008 m. gruodžio 18 d.(2),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto Nr. 3/2009 projektą, kurį Komisija pateikė 2009 m. kovo 6 d. (COM(2009)0110),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2009 projektą, kurį Taryba parengė 2009 m. kovo 30 d. (8153/2009 – C6–0118/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6–0194/2009),

A.   kadangi 2009 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 3 projekte aptariamas šis klausimas: nuosavų išteklių sistemos pertvarkymas atgaline data nuo 2007 m. sausio 1 d. pagal 2007 m. birželio 7 d. Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas,

B.   kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 3/2009 projektą siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto pakeitimus į 2009 m. biudžetą,

1.   atsižvelgia į preliminarų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2009 projektą;

2.   patvirtina taisomojo biudžeto Nr. 3/2009 projektą be pakeitimų;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 69, 2009 3 13.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika