Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2017(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0194/2009

Teksty złożone :

A6-0194/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.16

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0232

Teksty przyjęte
PDF 197kWORD 33k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 3/2009
P6_TA(2009)0232A6-0194/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu EWEA (Euratom),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 3/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 przedstawiony przez Komisję dnia 6 marca 2009 r. (COM(2009)0110),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2009 sporządzony przez Radę dnia 30 marca 2009 r. (8153/2009 – C6-0118/2009)

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0194/2009),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2009 obejmuje korektę, z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2007 r., systemu zasobów własnych zgodnie z decyzją 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r.,

B.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2009,

1.   przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 3/2009;

2.   przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 3/2009 bez poprawek;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 69 z 13.3.2009.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności