Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2017(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0194/2009

Texte depuse :

A6-0194/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.16

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0232

Texte adoptate
PDF 195kWORD 35k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2009
P6_TA(2009)0232A6-0194/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 3/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, Secţiunea III - Comisia (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE şi articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(1), în special articolele 37 şi 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, adoptat definitiv la 18 decembrie 2008(2),

–   având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 3/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, pe care Comisia l-a prezentat la 6 martie 2009 (COM(2009)0110),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2009 stabilit de Consiliu la 30 martie 2009 (8153/2009 – C6-0118/2009),

–   având în vedere articolul 69 şi anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0194/2009),

A.   întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general 2009 vizează reajustarea cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2007 a sistemului de resurse proprii, în conformitate cu Decizia 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007;

B.   întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 3/2009 este de a înscrie oficial aceste ajustări în bugetul 2009,

1.   ia notă de proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 3/2009;

2.   aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 3/2009 fără modificări;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 69, 13.3.2009.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate