Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2323(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0196/2009

Внесени текстове :

A6-0196/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.17

Приети текстове :

P6_TA(2009)0233

Приети текстове
PDF 298kWORD 37k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Искане за защита на привилегиите и имунитета на Aldo Patriciello
P6_TA(2009)0233A6-0196/2009

Решение на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането на Aldo Patriciello за защита на имунитета му във връзка с наказателното производство, образувано срещу него в окръжния съд в Кампобасо на 11 ноември 2008 г. и обявено на пленарно заседание на 20 ноември 2008 г.,

–   като изслуша Aldo Patriciello съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 9 и 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. (наричан по-долу "Протоколът") и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г. и от 21 октомври 2008 г.(1),

–   като взе предвид член 6, параграф 3 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0196/2009),

A.   като има предвид, че Aldo Patriciello е член на Европейския парламент, чиито пълномощия са проверени от Парламента на 15 юни 2006 г.;

Б.   като има предвид, че според Съда на Европейските общности Европейският парламент и националните съдебни органи трябва да си сътрудничат, за да избегнат всякакви конфликти при тълкуването и прилагането на Протокола; като има предвид, вследствие на това, че когато срещу член на Европейския парламент е образувано съдебно производство пред национален съд и този съд е информиран, че е започната процедура за защита на привилегиите и имунитетите на члена на ЕП съгласно член 6, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП, съдът трябва да спре съдебното производство и да поиска от Парламента да представи възможно най-скоро становището си(2);

В.   като има предвид, че съгласно член 10 от Протокола, по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти; като има предвид, че не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението; като има предвид, няма пречка за Европейския парламент да упражни правото си за снемане на имунитета на някой от неговите членове;

Г.   като има предвид, че приложимата разпоредба към въпросния случай следователно е разпоредбата на член 68, параграф 2 от Италианската конституция, която позволява да се образува наказателно производство срещу членове на Парламента без специални формалности, като се има предвид, че без разрешение на камарата, на която са членове, членовете на Парламента не могат да бъдат подложени на личен обиск или на претърсване на техните домове, нито да бъдат арестувани или по друг начин да бъде ограничена личната им свобода, нито да бъдат задържани в места за неотклонение, освен в случай на изпълнение на влязла в сила присъда или в случай на заварено престъпление, за което задължително се издава заповед за арест;

Д.   като има предвид, че при настоящото положение Протоколът не предоставя на Европейския парламент средства да предприеме задължително действие за защита на Aldo Patriciello;

1.  Реши да не защити имунитета и привилегиите на Aldo Patriciello;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентните органи на Италианската република.

(1) Дело 101/63, Wagner с/у Fohrmann и Krier, ССП 1964 г., стр. 195, Дело 149/85, Wybot с/у Faure и други, ССП 1986 г., стр. 2391 и съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra с/у De Gregorio и Clemente, все още непубликувани в Сборника със съдебна практика на Съда на ЕО.
(2) Решение по съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra, параграфи 42 и 43.

Правна информация - Политика за поверителност