Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2323(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0196/2009

Předložené texty :

A6-0196/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.17

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0233

Přijaté texty
PDF 301kWORD 38k
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk
Žádost o ochranu imunity a výsad Alda Patriciello
P6_TA(2009)0233A6-0196/2009

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

Evropský parlament,

–   s ohledem na žádost Alda Patriciella o ochranu imunity, které Aldo Patriciello požívá v rámci probíhajícího trestního řízení před okresním soudem v Campobassu, předloženou dne 11. listopadu 2008 a oznámenou na plenárním zasedání dne 20. listopadu 2008,

–   poté, co Aldo Patriciello dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964, 10. července 1986 a 21. října 2008(1),

–   s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řadu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0196/2009),

A.   vzhledem k tomu, že Aldo Patriciello je poslancem Evropského parlamentu, jehož pověřovací listiny byly Parlamentem ověřeny dne 15. června 2006,

B.   vzhledem k tomu, že podle Soudního dvora musí Evropský parlament a vnitrostátní soudní orgány spolupracovat, aby bylo zabráněno jakémukoli konfliktu při výkladu a používání ustanovení protokolu; že tedy byla podána žaloba proti evropskému poslanci u vnitrostátního soudu a tento byl informován o tom, že bylo zahájeno řízení o ochraně výsad a imunit tohoto poslance podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu, musí uvedený soud přerušit soudní řízení a požádat Parlament, aby vydal co nejdříve stanovisko(2),

C.   vzhledem k tomu, že podle článku 10 protokolu v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové požívají na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu a že se imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; vzhledem k tomu, že Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit,

D.   vzhledem k tomu, že ustanovením, které se na daný případ vztahuje, je tedy čl. 68 odst. 2 italské ústavy, který umožňuje zahájit trestní řízení proti členům Parlamentu bez jakýchkoli zvláštních formalit, stanoví pouze, že bez souhlasu parlamentní komory, k níž daný člen přísluší, nesmí proběhnout ani osobní prohlídka člena parlamentu, ani domovní prohlídka v místě jeho bydliště a člen parlamentu nesmí být zatčen ani zbaven osobní svobody nebo zadržován, s výjimkou provedení konečného rozsudku nebo případu, kdy je přistižen při páchání trestného činu, za který je povinnost jej okamžitě zatknout, tj. v případě flagrante delicto,

E.   vzhledem k tomu, že znění Protokolu nedává Evropskému parlamentu prostředky k podniknutí závazných kroků na ochranu Alda Patriciella,

1.   rozhodl, že neochrání imunitu a výsady, kterých požívá Aldo Patriciello;

2.   pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru ihned předal příslušným úřadům Italské republiky.

(1) Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil 1964 s. 383 a věc 149/85, Wybot v. Faure a další Recueil 1986, ECR s. 2391, a spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra vs De Gregorio a Clemente, doposud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí.
(2) Rozsudek ve spojených věcech C-200/07 a C-201/07 Marra, v bodech 42 a 43.

Právní upozornění - Ochrana soukromí