Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2323(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0196/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0196/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 22/04/2009 - 6.17

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0233

Elfogadott szövegek
PDF 225kWORD 37k
2009. április 22., Szerda - Strasbourg
Aldo Patriciello parlamenti mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem
P6_TA(2009)0233A6-0196/2009

Az Európai Parlament 2009. április 22-i határozata az Aldo Patriciello kiváltságainak és mentességeinek fenntartására irányuló kérelemről (2008/2323(IMM))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Aldo Patriciello 2008. november 11-i, a 2008. november 20-i plenáris ülésen bejelentett, saját mentelmi jogának a Campobasso-i Kerületi Bíróságon ellene folyamatban lévő büntetőeljárás miatti fenntartására irányuló kérelmére,

–   miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Aldo Patriciellót,

–   tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 9. és 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i , 1986. július 10-i és 2008. október 21-i ítéletére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0196/2009),

A.   mivel Aldo Patriciello az Európai Parlament képviselője, akinek mandátumát 2006. június 15-én értékelte a Parlament;

B.   mivel a Bíróság szerint az Európai Parlamentnek és a nemzeti igazságügyi hatóságoknak együtt kell működniük mindenféle összeütközés elkerülése végett a jegyzőkönyv rendelkezései értelmezésében és alkalmazásában; mivel, következésképpen az Európai Parlament egyik képviselője ellen eljárás indul egy nemzeti bíróság előtt, és ezt a bíróságot tájékoztatják, hogy az eljárási szabályzat 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően e képviselő kiváltságainak és mentességeinek védelmére irányuló eljárás indult, a bíróságnak le kell állítania a bírósági eljárást és meg kell kérnie a Parlamentet, hogy a lehető leghamarabb nyilvánítson véleményt(2),

C.   mivel a jegyzőkönyv 10. cikke szerint az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az európai parlamenti képviselők saját államuk területén a parlamenti képviselőket megillető mentességet élvezik, és mivel nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely képviselőt bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek; mivel mindez nem akadályozhatja meg a Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze,

D.   mivel ezért a szóban forgó ügyre az Olasz Köztársaság Alkotmánya 68. cikke (2) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók, amelyek szerint a parlamenti képviselők ellen különleges alaki követelmények nélkül is indítható büntetőeljárás, amennyiben házkutatást, illetve a képviselő személyének megmotozását csak a képviselő Házának hozzájárulásával folytatnak, illetve a képviselőt nem tartóztatják le, valamint nem korlátozzák személyes szabadságát és nem tartják fogva, kivéve a jogerős ítélet végrehajtásakor, vagy ha a képviselőt olyan bűncselekmény elkövetésében érték tetten, amelynél tettenérés esetében a letartóztatás kötelező,

E.   mivel, a helyzet jelenlegi állása szerint a jegyzőkönyv nem biztosítja az Európai Parlament számára azokat az eszközöket, amelyekkel Patriciello úr védelmére kötelező erővel léphetne fel,

1.   úgy határoz, hogy nem tartja fenn Aldo Patriciello kiváltságait és mentességeit;

2.   utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését az Olasz Köztársaság illetékes hatóságainak.

(1) A 101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve a 149/85. sz. a Wybot kontra Faure és mások [1986] EBHT 2391, valamint a C-200/07 és C-201/07 sz. egyesített Marra kontra De Gregorio és Clemente ügyek, az EBHT-ben még jelentek meg.
(2) A C-200/07 és C-201/07 sz. egyesített Marra ügyekben született ítélet 42. és 43. bekezdése.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat