Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2147(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0195/2009

Ingediende teksten :

A6-0195/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/04/2009 - 6.18

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0234

Aangenomen teksten
PDF 106kWORD 30k
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg
Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Renato Brunetta
P6_TA(2009)0234A6-0195/2009

Besluit van het Europees Parlement van 22 april 2009 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Renato Brunetta (2008/2147(IMM))

Het Europees Parlement,

–   gezien het verzoek van Renato Brunetta om verdediging van zijn immuniteit in het kader van een strafrechtelijke procedure bij de rechtbank van Florence, dat op 15 mei 2008 werd ingediend, en van de ontvangst waarvan op 4 juni 2008 ter plenaire vergadering kennis werd gegeven,

–   gelet op de artikelen 9 en 10 van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en op artikel 6, lid 2 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

–   gelet op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 mei 1964, 10 juli 1986 en 21 oktober 2008(1),

–   gelet op artikel 6, lid 3, en artikel 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0195/2009),

1.   besluit de immuniteit en voorrechten van Renato Brunetta te verdedigen;

2.   verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de terzake bevoegde autoriteiten van de Italiaanse Republiek.

(1) Zaak 101/63, Wagner/Fohrmann en Krier, Jurispr. 1964, blz. 407; 149/85, Wybot/Faure en anderen, Jurispr. 1986, blz. 2391, en gevoegde zaken C-200/07 en C-201/07, Marra/De Gregorio en Clemente, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie.

Juridische mededeling - Privacybeleid