Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2146(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0197/2009

Teksty złożone :

A6-0197/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.19

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0235

Teksty przyjęte
PDF 192kWORD 32k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro
P6_TA(2009)0235A6-0197/2009

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek o konsultację w zakresie immunitetu parlamentarnego Antonio Di Pietro, przekazany przez właściwy organ Republiki Włoskiej w dniu 15 maja 2008 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 5 czerwca 2008 r.,

–   po wysłuchaniu wyjaśnień Antonio Di Pietro, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dni 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r. i 21 października 2008 r.(1),

–   uwzględniając art. 68 ust. 1 włoskiej konstytucji,

–   uwzględniając art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 13 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0197/2009),

1.   podejmuje decyzję o odmowie uchylenia immunitetu Antonio Di Pietro;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji właściwym organom Republiki Włoskiej.

(1) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zb. Orz. 1964, s. 195, sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni, Zb. Orz. 1986, s. 2391 i sprawy połączone C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente, dotychczas nieopublikowane w Zbiorze.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności